Miljøtilsynet: – Avinor må rydde opp på forurensede flyplasser

olje miljø

Grunnen ved norske flyplasser er forurenset av miljøgifter fra tidligere års bruk av brannskum. Miljødirektoratet vil pålegge Avinor å rydde opp.

I mange år ble det brukt brannskum med det helse- og miljøskadelige stoffet PFOS og andre perfluorerte stoffer på flyplassene. Dette er miljøgifter som ikke brytes ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer.

– Norges nasjonale miljømål er at spredning av PFOS og flere andre perfluorerte stoffer skal reduseres kontinuerlig, med intensjon om å stanse utslippene. Dette tilsier at forurensningen på Avinors flyplasser skal ryddes opp for å sikre at mest mulig PFOS og andre perfluorerte stoffer fjernes fra kretsløpet, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Grunnen ved mange av flyplassene er svært forurenset av PFOS og andre perfluorerte stoffer. Ut fra vår kunnskap er Avinor ansvarlig for den største kilden til spredning av PFOS i Norge i dag. Det til tross for at Avinor sluttet å bruke PFOS i brannskum allerede i 2001, seks år før det ble forbudt. Avinor byttet til skum helt uten perfluorerte stoffer i 2012.

Vi er bekymret for at spredning av PFOS og andre perfluorerte forbindelser kan føre til uakseptable høye konsentrasjoner av miljøgiftene i vann, fisk, andre dyr og planter. For å redusere konsekvensene av denne forurensningen er det nødvendig med en omfattende opprydding.

Avinor har ansvaret for 43 flyplasser, og etter pålegg fra oss leverte de en samlet vurdering av forurensningen ved sine flyplasser i fjor høst. I rapporten estimerer Avinor at det ligger 314 kilo PFOS i grunnen ved flyplassene.

Avinor har kartlagt risiko for spredning og for lokale miljøkonsekvenser ved hver enkelt flyplass, i tillegg har Avinor beregnet hvor det vil være mest kostnadseffektivt å rydde opp, altså hvor man får ryddet mest PFOS per krone. Ut fra dette arbeid kan vi avgjøre hvor det haster mest å sette i verk tiltak for å hindre spredning av PFOS.

Avinor estimerer at en opprydding av PFOS-forurensningen ved samtlige av deres flyplasser koster godt over en milliard kroner.

Avinor har levert et godt grunnlag for å prioritere rekkefølgen på tiltak. De har gitt oss et mye tydeligere bilde av forurensningsomfanget enn det vi har hatt tidligere. Som et resultat av rapporten har vi laget en plan for de kravene vi vil stille til det videre arbeidet, og denne er kommunisert til Avinor.

Opprydding ved hver enkelt flyplass er omfattende og kostbar. Det er viktig å se på den samlede miljørisikoen ved spredning fra Avinors flyplasser og stanse spredning først der det monner mest, sier Ellen Hambro.

I 2020 er planen å pålegge Avinor å utarbeide konkrete tiltaksplaner ved de 10 lokalitetene der det er mest PFOS i grunnen og/eller spredningen til det lokale miljøet er størst. I mange av sakene inkluderer dette også supplerende undersøkelser. Tiltaksplanene er grunnlaget for at den konkrete oppryddingen kan starte. Vi mener det er rimelig at Avinor rydder opp ved 14 flyplasser de neste sju årene.

Avinor er allerede i gang med opprydding på OSL Gardermoen, og på Fagernes lufthavn pågår det spredningsreduserende tiltak. Ved Evenes lufthavn skal det etter planen ryddes opp i vinter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.