Mer kraft til Nord-Norge

ks

Felles fylkesmøte KS Nordland og KS Troms og Finnmark mener det er viktig å komme raskt i gang med økt kraftproduksjon i Nord-Norge.

– En uttalelse fra felles fylkesmøte for KS Nordland og KS Troms og Finnmark er en kraftig stemme fra en hel region, som må tas på alvor, sier Eirik Losnegaard Mevik, ordfører Kvænangen kommune og styremedlem KS fylkesstyre Troms og Finnmark. Mevik har fungert som leder av redaksjonskomiteen for felles fylkesmøte KS Nordland og KS Troms og Finnmark.

Felles fylkesmøte har uttalt seg om kraftsituasjonen, helsetjenester og et kraftfullt Nord-Norge.

– Konkurransedyktig tilgang på ren energi har tidligere vært et fortrinn for landsdelen. I dag opplever regioner i landsdelen å måtte si nei til videre utbygging av lønnsom næringsvirksomhet, med bakgrunn i manglende kapasitet på eksisterende linjenett, sier Mevik.

Delegatene fra hele landsdelen ber regjeringen om en helhetlig plan for kraftutbygging i Nord-Norge for å sikre energiforsyning i landsdelen. Det forventes at staten bidrar med nye og gode verktøy, som sammen med kommunene, kan bidra til å løse fremtidens energiutfordringer i Nord-Norge. Ny og ren energi må skapes nærmere brukerne.

Norge står foran mange utfordringer i årene som kommer. I møte med klimaendringer, større krav til samfunnssikkerhet og beredskap, vil dette også kreve økt kapasitet og kompetanse. Dette kan være en særlig utfordring for små distriktskommuner i Nord-Norge.

– Felles fylkesmøte i Nordland, Troms og Finnmark mener det må tilrettelegges for bosetting i Finnmark med bakgrunn i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, sier Mevik.

For å sikre et livskraftig Nord-Norge i 2050 mener felles fylkesmøte for KS Nordland og KS Troms og Finnmark at det må etableres et desentralisert utdanningssystem med praksisplasser i distriktskommuner, digital infrastruktur må bygges ut og det må bli enklere med transport i Nord-Norge.

Den demografiske utviklingen utfordrer den sosiale og økonomiske bærekraften. Flere eldre, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdssamfunn. I kombinasjon med økt sentralisering, med flyttestrømmer mot byene og trangere økonomiske forhold vil dette utfordre helsetjenestene i Nord-Norge.

Felles fylkesmøte i Nordland og Troms og Finnmark påpeker derfor blant annet betydningen av at utviklingen av den samlede helsetjeneste skjer i fellesskap mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.