LESERINNLEGG: Viktigheten av The Whale på Andenes

the whale

Revidert statsbudsjett ble lagt fram i går, torsdag 11. mai. Det skjedde uten omtale av eller tilskudd til The Whale. Det er svært skuffende.

Av: Styret i Andøy Reiseliv.

Vi representerer ei reiselivsnæring som de siste årene har gjennomført store investeringer og lagt masse tid og krefter i utvikling av anlegg og utvikling av Andøy som attraktivt reisemål.

Etter at Camilla Ilmoni, daglig leder av Andøy Reiseliv, kom opp med ideen om etablering av en hvalattraksjon som for alvor skulle sette Andøy på kartet som ledende hvaldesdestinasjon, har vi ansett etablering av The Whale som det viktigste bidraget til utvikling av Andøy som en attraktivt og helårlig reiselivsdestinasjon

De første årene var The Whale organisert som et prosjekt i regi av Andøy Reiseliv, så gleden var stor da vi i mai 2018 kunne etablere The Whale AS Med lokale investorers om var villige til å lede prosjektet videre og ta ansvar og risiko for å realisere The Whale. De største eierne i The Whale har gitt både reiselivet, men også andværinger flest, inspirasjon og framtidstro.

The Whale har all finansiering på plass, bortsett fra den statlige.

Da vedtak om å legge ned flystasjonen på Andenes kom, ble det satt i gang en enorm snuoperasjon her i Andøy. Gjennom omstillingsprogrammet SAMSKAP ble reiseliv pekt på som et av de viktige satsingsområdene for å gi Andøy ei ny framtid. The Whale ble i denne sammenhengen pekt på som DET viktigste prosjektet som skulle bidra til ny optimisme, positiv stedsidentitet og ikke minst helårsarbeidsplasser.

I kjølvannet av dette har flere sett muligheten for å bygge opp under denne tydelige styrkinga av Andøy som destinasjon og valgte å satse betydelig på omstrukturering og utvikling.

Prosjektet skaper optimisme og gir motivasjon til flere satsinger lokalt, noe som også gjenspeiles i at reiselivsnæringa står for størst aktivitet og flest utviklingsprosjekt i omstillingsperioden.

The Whale, er godt forankret i lokalbefolkninga i kommunen vår, og er med på å gi hele lokalsamfunnet trua på at vi ved å satse der vi er best, skaper ny framtidstro.

Vi er skuffet, mest fordi våre sentrale politikere ikke ser nødvendigheta og effekten av The Whale som ei tung satsing i distrikts Norge, men også fordi de samme politikerne tidligere var svært så tydelig på at Andøy-samfunnet ville få all den hjelpa vi trengte i en omstillingsfase. For oss, vil etablering av The Whale være det viktigste tiltaket for å bidra til å etablere reiselivsnæringa som ei robust helårsnæring som bidrar til diversitet og et allsidig næringsliv i kommunen vår. Men mer enn det: Etableringen av The Whale har vakt oppsikt over hele verden, og vil bli viktig både for Nordland, Nord-Norge og nasjonen. Innovasjon Norge har allerede gitt The Whale et eksklusivt stempel «A reason to go».

Vi ber om at alle gode krefter i regjeringa og på Stortinget gjør det som skal til for at den statlige delen i spleiselaget kommer på plass når revidert budsjett skal godkjennes i Stortinget.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.