LESERINNLEGG: Tvangsmulkt – en næringsfiendtlig melkeku for staten!

regnskap økonomi

Mange bedriftseiere landet rundt har det siste året fått et ublidt møte med det nye tvangsmulktregimet som ble en del av den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft fra januar 2017. Dette skulle vise seg å bli en svært innbringende endring for staten som under ordningens første år sendte ut tvangsmulktvedtak til norske bedrifter for godt over 1 milliard kroner.

Tall fra Skatteetatens årsrapport viser at det i 2017 ble fattet 144.000 vedtak om tvangsmulkt. Dette er i realiteten straff for manglende eller forsinket innlevering av opplysninger som inkluderer alt fra aksjonærlister til informasjon om bedriftens ansatte.

Tvangsmulkten varierer noe ut fra hvilken informasjon man har unnlatt å melde inn, men differensieres ikke på noen måte når det kommer til bedriftens størrelse eller omsetning.

Det gjør at Ola Nordmann Elektro AS og et børsnotert konserns som Telenor vil bli ilagt akkurat det samme beløpet i tvangsmulkt for den samme forglemmelsen. Ordningen rammer dermed fryktelig skjevt og treffer de små bedriftene vesentlig hardere enn de store. Mens Telenor ikke en gang vil merke en bot på 50.000 kroner så kan det samme beløpet bety kroken på døren for svært mange mindre virksomheter.

Det siste året har Bedriftsforbundet fått en rekke henvendelser fra medlemmer som har måttet bruke alt for mye tid, energi og penger på problemer knyttet til tvangsmulkt. Et gjentakende problem er bedriftseiere som har glemt å levere inn oppdaterte aksjonærlister, selv om det ikke har blitt gjort noen endringer fra året før. Flere av dem har ikke en gang rukket å få med seg vedtaket om tvangsmulkt før beløpet plutselig er oppe i 50.000 kroner.

Skatteetaten legger opp til at all kommunikasjon med de ansvarlige i bedriften skal foregå gjennom Altinn-portalen. Man sender ikke ut brev eller ringer og opplyser om at det har blitt fattet et vedtak om tvangsmulkt. Dette er en stor ulempe for ledere i små bedrifter som ofte opplever en arbeidshverdag hvor de har mer enn nok med å få endene til å møtes og hjulene til å gå rundt.

Det er ikke realistisk å forvente at disse skal bruke mye tid og ressurser i en travel hverdag til å holde seg fullstendig oppdatert på meldinger som dukker opp i Altinn. Dette er nok et eksempel på at de små bedriftene rammes uforholdsmessig hardt av tvangsmulktordningen. I motsetning til de store selskapene har de ikke en egen stab som tar seg av økonomiske og juridiske problemstillinger.

Bedriftsforbundet har nå tatt initiativ til en omfattende aksjon mot det nye tvangsmulktregimet som du kan lese mer om på nettsiden tvangsmulkt.no. Vi oppfordrer alle som har et bankende hjerte for hverdagsnæringslivet til å skrive under.

Aksjonens budskap er enkelt og etter vår mening svært gjennomførbart. Vi krever først og fremst at satsene for tvangsmulkt differensieres slik at beløpet for de små bedriftene blir lavere enn for de store. I tillegg mener vi det er helt ulogisk at en bedrift som har hatt samme aksjonærer i mange år skal måtte rapportere dette gang på gang. Her bør man endre rapporteringsplikten slik at man gir beskjed når det faktisk har skjedd endringer i eierstrukturen.

Regjeringen har rukket å iverksette mange gode tiltak som gjør hverdagen enklere for norske bedrifter. Derfor antar vi at konsekvensen av det nye tvangsmulktregimet ikke har vært tilsiktet. Dermed bør det være enkelt å justere på reglene slik at bedriftseiere i så stor grad som mulig skal kunne konsentrere seg om det de kan aller best, nemlig å skape verdier. Når to av tre nye jobber i Norge nå blir skapt i de små og mellomstore bedriftene, så er det noe vi alle er tjent med.

Ulf Nilsen

Regionsleder, Bedriftsforbundet Nord

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.