LESERINNLEGG: Vi må være forberedt

soldater

Tryggheten vår er grunnleggende. Verden er i endring. Klimaendringene begynner å melde seg. Naturmangfoldet har lenge vært under press. Digitalisering og kunstig intelligens gir oss nye muligheter, men også nye sårbarheter.

Av: Leder av Landsrådet for Heimevernet Are Tomasgard (LO sekretær) og Nestleder av Landsrådet for Heimevernet Jon Kristiansen (Regiondirektør NHO Innlandet).

For første gang siden andre verdenskrig opplever vi en fullskala krig i Europa. Bildet er dystert. Vi må være forberedt på nye kriser.

Forsvarssjefens fagmilitære råd, og rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen er nylig lag frem. Dokumentene beskriver Heimevernet som en selvstendig organisasjon, og likeverdig og komplementær med Hæren innen rammen av landdomenet. Det er derfor med undring vi leser at Heimevernets våpenskole er foreslått lagt inn under Hærens. Våpenskolen er Sjef HVs fremste og viktigste verktøy for utdanning, utvikling, kvalitetssikring, veiledning og evaluering av Heimevernet. Det er helt avgjørende for Heimevernets kvaliteter at Sjef HV sitter med hånden på rattet for våpenskolen.

Heimevernet er Forsvarets største avdeling med sine 40.000 soldater. HV s fortrinn er egenarten: Tilstedeværelse i hele landet, nettverk, lokalkunnskap, sivil kompetanse, livserfaring og forsvarsvilje. Forsvarskommisjonen mener at HV må videreutvikle og modernisere HVs egenart, og konkluderer: «Slik forblir HV en landsdekkende og kraftfull organisasjon med fleksibilitet og tilpasningsevne til å håndtere et bredere utfordringsbilde».

Tillit er spesielt avgjørende i krisesituasjoner. Mistillit medfører feil situasjonsforståelse, forsinkelser og uønsket atferd. Tillit til myndighetene blir spesielt viktig når «fake news» bombarderer oss daglig med mål om å destabilisere og polarisere samfunnet. Tillit har også vært avgjørende for motstandsarbeidet i Ukraina, og for den forsvarsviljen som vises i befolkningen. Tross alle påvirkningsoperasjonene fra fiendtlig hold. Tillit var også avgjørende for landet vårt etter 9. april 1940 da det militære og sivile motstandsarbeidet skulle bygges opp. Tillit var en av grunnstenene da Heimevernet etter krigen ble opprettet fra organisasjonen til det militære motstandsarbeidet (MILORG), og Landsrådet for Heimevernet ble opprettet fra organisasjonen til det sivile motstandsarbeidet (SIVORG).

Organisasjonene som i dag er medlemmer av Landsrådet, er basert på frivillighet og tillit. Denne tilliten er viktig når den riktige informasjonen skal spres ut over landet, uten påvirkning fra påvirkningsagentene.

Et bedre utrustet, trent og mer tilgjengelig heimevern gir et betydelig løft til hele totalforsvaret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.