LESERINNLEGG: Venstreekstrem, blendahvit og antirasist

pc

Etter å ha kommet over fjaset til de venstreekstreme og blendahvite hunkjønnene Linda Amundsen og Ingunn Gjerstad, har jeg en del spørsmål jeg håper de kan svare på da leserinnlegget deres skapte flere spørsmål enn de svarte på. Jeg har nummert spørsmålene.

Av: Reinert Skadsem, Demokratene Oslo.

Først kommer de med påstanden «Likevel ser vi mer åpen rasisme og høyreekstremisme i samfunnet

(1) Er de forfatterne som ser mer rasisme eller er det mer åpen rasisme?
(2) Kan forfatterne komme med belegg for sine påstander?
(3) Kan vi få en definisjon på rasismen de påstår er mer av?
(4) Kan vi få en definisjon på høyreekstremismen disse venstreekstremistene snakker om?

De vil også ha flere med innvandrerbakgrunn inn i ledelse, men snakker samtidig om at de da vil ha mindre hvite mennesker i ledelse. Her avslører venstreekstremistene en del om seg selv. De mener kun at ikke-hvite er ekte innvandrere som skal prioriteres. Dvs. at våre desidert største innvandrergrupper fra Polen og Litauen ikke kvalifiserer for å bli prioritert som innvandrer av venstreekstremistene. Forfatterne framstår som noen oikofober!

(5) Er ikke det åpen rasisme samme hvilken definisjon man forholder seg til?

Men den lave andelen innvandrere i ledelse har vært kjent i mange år. Hvorfor har ikke LO gjort noe før? Vil forfatterne selv gi sin jobb til noen innvandrere slik at de kan vise gjennom praktisk handling de forfekter til andre?

De kommer også med rasismebeskyldninger om SIAN.

(6) Hvordan er SIAN rasistiske?
SIAN blir bl.a. angrepet med fysisk vold og steiner i såkalte motdemonstrasjoner arrangert av personer og grupperinger tilknyttet LO og den ekstreme venstreside.
(7) Er det mulighet for at slik splittende og grov retorikk fra LO og tilknyttede uten belegg er med på å oppvigle til ulovlige voldshandlinger som med letthet kan medføre død eller alvorlig skader for SIAN demonstrasjonsdeltakere?

De kommer også med påstanden «forskning viser også at verbal rasisme bidrar til å senke terskelen for rasistisk motivert vold»

(8) Kan forfatterne vise til denne forskningen?
(9) Vil LO generelt ta avstand fra personer som enten begår politisk motivert vold, oppmuntrer til det eller støtter det? Eller er det kun rasistisk motivert vold de er imot? (Da trenger vi også definisjonen igjen)

«LO i Oslo vil bidra til at rasister og høyreekstreme møter tydelig, entusiastisk og organisert motstand i det offentlige rom.»
(10) Kan forfatterne utdype denne motstanden? Er det motstand i form av bedre argumenter? Denne organiserte motstanden kan lett tolkes som oppmuntring til fysisk vold og det håper jeg ikke forfatterne oppmuntrer til.

«høyreregjeringer som selv har vært med på å forsøple debatten med åpenbart rasistiske og splittende ytringer»
(11) Kan forfatterne vise til noen av disse åpenbart rasistiske og splittende ytringene fra Solberg regjeringen?

Når forfatterne fra LO kommer med påstand om at Solberg regjeringen kom med åpenbart rasistiske ytringer forstår de fleste at de befinner seg i et helt annen virkelighet enn folk flest inkludert deres egne betalende medlemmer som betaler lønnen deres. Er det slik at LO Oslo har en helt annen agenda enn å ivareta deres egne betalende medlemmers interesser?

Med min erfaring med venstreekstremister kommer de ikke til å svare da de vet de er et intellektuelt og moralsk konkursbo.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.