Norge best i EU/EØS

Brønnøysundregistrene

Norge scorer høyest blant alle EU/EØS-landene i brukertest av informasjon til utlendinger som ønsker å starte virksomhet.

Alle land som omfattes av EUs tjenestedirektiv er pliktig til å ha ett felles kontaktpunkt der utlendinger som ønsker å starte virksomhet i et annet EU/EØS-land finner informasjon og får gjennomført nødvendige registreringer for å komme i gang. Næringsdepartementet har bestemt at Altinn-portalen skal være Norges kontaktpunkt.

Det er EUs «Single digital gateway team» som nylig gjennomførte en evaluering av brukervennligheten i alle de europeiske kontaktpunktene. Brukertestene rangerer informasjonsinnholdet under «Start and run Business» i Altinn informasjonsportal som best i Europa.

Helhetlig informasjon på tvers av etatsgrenser
– Dette er resultatet av god innholdsstrategi og tverretatlig samarbeid for å kunne tilby helhetlig og god informasjon til gründere og små- og mellomstore bedrifter, både i Norge og i EU/EØS. Brønnøysundregistrenes bedriftsveiledning i Narvik gjør en fremragende jobb med å utarbeide innhold i klart språk som kvalitetssikres av etatene som deltar i informasjonssamarbeidet, sier direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene.

Brekk er også godt fornøyd med at brukertestene viser at Altinns nye design, søkefunksjon og brukeropplevelse er blitt tatt godt imot.

EU sin evaluering av kontaktpunktene gir også nyttige tilbakemeldinger på ting som bør forbedres i Altinn informasjonsportal. Spesielt på punktet «prosedyrer» scoret det norske kontaktpunktet lavt. Flere av de påpekte forbedringspunktene er allerede utbedret mens andre tiltak står på gjøre-lista.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.