LESERINNLEGG: Er krav til lesing og matte rasistisk?

utdanning

Universitetet i California (UC) har blitt saksøkt av seks organisasjoner og fire studenter som mener de har blitt hindret i å starte en høyere utdannelse. Grunnen for dette er at de mener de obligatoriske testene for lesing og matematikk ikke er rettferdige.

Av Tore Rasmussen, samfunnsdebattant og skribent.

De mener at disse testene favoriserer «demografiske og sosioøkonomiske forhold slik som familiens inntekt, foreldres utdannelse og rase». Universitetet har ikke et minimumskrav, men det er et krav at elevene tar en SAT eller ACT-test. Skolen fyller opp plassene med de beste først — og videre nedover.

The College Board, som har laget SAT score systemet, er basert på et konstruert vanskelighetsnivå som skal gi en omtrentlig 75% sjanse til å oppnå karakteren C for første semester algebra, statistikk, precalculus eller calculus — og tilsvarende for historie, litteratur, sosialvitenskap og skriving. Her viser resultatene at for de som oppnår 1200-1600 poeng, er fordelingen innen hver gruppe følgende: 55% for asiater, 45% for hvite, 12% for latinamerikanere og 9% for afroamerikanere.

Foreldres utdanningsnivå er også tatt med i statistikken: kun 21% av test-deltakerne som ikke hadde foreldre med diplom fra høyere utdanning bestod — og for de andre var andelen 77%.

En av de fire studentene, som er afroamerikaner, argumenterer for sin sak med at han var hjemløs i flere år, hadde blitt utsatt for vold i hjemmet — og at han mistet broren sin på high school (tilsvarende videregående skole i Norge). Dette hindret han i å forberede seg godt nok til testen. Videre mener han at testen ikke tar hensyn til hvordan han er som lederskikkelse i lokalsamfunnet, eller de ekstra erfaringene hans oppvekst gir.

Samtidig har Harvard blitt saksøkt fordi asiater føler at de blir diskriminert til tross for mer enn gode nok resultater. De har dokumentasjon på at det kreves mer av en asiat for å komme inn, enn for andre folkegrupper. Selv om de ikke utgjør mer enn 6% av amerikansk befolkning, fyller de opp omtrent 1/4 av plassene ved skolen. Harvard forsvarer seg med at det er viktig for skolen, som eliteskole, å ha et rasemessig mangfold blant elevene, og at de derfor må justere andel etter dette i tillegg til vanlige hensyn, noe de innledningsvis har nektet for. Så — er matte rasistisk?

Californias siste K-12 testresultater fra oktober 2019 er ikke hyggelig lesing. Dette er en test av elever som har gjennomgått 12 år skolegang. Selv om de har brukt 26% mer penger (regulert for inflasjon) siden 2011, er kun 40% ansett som gode nok. Kun 37% av 17-åringer besvarte dette spørsmålet korrekt, med 4 alternative svar: Legg sammen kvadratroten av 16 og tredjeroten av 8.

Ifølge lærere i Seattle er løsningen å lære elevene at amerikansk matteundervisning er rasistisk, og brukes for å undertrykke fargede. I følge de samme lærerne er undervisningen en form for «Vestlig Matte», og kritikerne er mer opptatt av andre varianter og nyanser: f.eks. hvordan aboriginene teller. Gamle kulturer brukte også andre navn og måleenheter. De mener matteundervisningen bør fokusere mer på kulturell og sosial avstand til de i vesten som står bak dagens standarder. Med andre ord mener de at vi skal fokusere på noe helt annet enn det som har gitt oss de vitenskapelige fremskritt som har ført oss dit vi er i dag.

Jeg sitter igjen og undres: ønsker virkelig folk flest at høyere utdanning skal bli stadig mer inkluderende for å slippe til akademisk svakere elever; at disse skal bli fremtidens hjernekirurger, og bli de som konstruerer og reparerer fremtidens fly? Er det ikke bedre å skjerpe undervisningen fra sentralt hold, fremfor å la lærere bestemme dette selv?

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.