Lærlinger i Nordland løftes med 3,3 millioner

nfk

– Det er svært viktig at lærlinger og lærekandidater som har utfordringer får ekstra veiledning i læretiden for å lykkes. Derfor bevilger nå fylkesrådet 3,3 millioner kroner for å stimulere lærebedrifter til å gi slik ekstra oppfølging, sier fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide.

– Arbeids- og næringslivet i Nordland er helt avhengig av fagarbeidere. Vi må rett og slett legge til rette for at alle gis mulighet til å fullføre skolen og bli morgendagens fagfolk, sier Dahlseng Eide.

Lærebedrifter og opplæringskontor søker fylkeskommunen om midler for å sikre at lærlinger og lærekandidater som har svake norskferdigheter og kort botid i Norge, kan få mulighet til å oppnå en fagutdanning på lik linje med andre. Dette er også et grep i arbeidet med ung inkludering, poengterer Dahlseng Eide.

– Fylkesrådets mål er at alle skal gjennomføre videregående opplæring. Det krever at vi setter inn tiltak der det er behov. Disse millionene legger til rette for at flere vil kunne ha mulighet til å fullføre opplæring i bedrift, og kvalifisere seg til arbeidslivet. Det er bra for den enkelte samtidig som det er bra for nordlandssamfunnet. Vi trenger rett og slett alle hender og hoder vi har i Nordland, avslutter fylkesråden.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.