Innsatsstyrke Heron øver på Helgeland

Foto: Stabssersjant Per-Inge Johnsen/Forsvaret

Heimevernsdistrikt 14 sin innsatsstyrke Heron vil gjennomføre en øvelse på Helgeland fra 18. til 23. juni.

Øvelsen “Heron 3” er en systemøvelse designet for å teste og forbedre vår operative kapasitet under realistiske forhold. Der vi får testet at avdelingen fungerer som en enhet. Øvelsen vil foregå i området mellom Mosjøen og Krokstrand, opplyser sjef for Innsatsstyrke Heron, Major Marius Kvandal.

-Man kan forvente å se en økning i militær trafikk i dette området gjennom hele øvelsesperioden, sier Kvandal.

-Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme og ta hensyn til militære kjøretøy på veiene.

Øvelsen vil også innebære bruk av løsammunisjon. Innsatsstyrkesjefen forsikrer at alle nødvendige sikkerhetsprotokoller vil bli fulgt for å sikre sikkerheten til både militært personell og sivilbefolkningen.

Selv om øvelsen hovedsakelig vil foregå i dag- og kveldstid, kan det også bli aktivitet om natten.

– Vi ber om forståelse for eventuelle ulemper dette kan medføre. Dette er en viktig øvelse for å sikre at Innsatsstyrke Heron og Heimevernet er best mulig forberedt på å ivareta sikkerheten til den norske befolkningen, men det er viktig å understreke at dette er en del av vår normale treningsaktivitet. Selv om det er et annet bakteppe med det som skjer i Europa, sier Kvandal.

Under øvelsen vil Innsatsstyrke Heron også samtrene med flere lokale institusjoner og organisasjoner. Dette inkluderer Mo i Rana Havn KF (Toraneskaia, Bulkterminalen og Rana Gruber), Rana Industriterminal, MIP Sikkerhetssenter, og Helgelandssykehuset Mo i Rana. Denne samtreningen vil bidra til å styrke samarbeidet og beredskap.

Noe av det soldatene skal øve på er sosialpatruljer i byer der man skal trene på se hva som er en normalsituasjon i området.

-Vi øver på å beskytte det sivile samfunnet, da må vi være der folk flest er, så du kan møte soldater med våpen på matbutikken, bensinstasjonen, eller gående i gatene. Da håper jeg at man tar kontakt med soldatene og slår av en prat. Det er viktig å huske på at soldatene til daglig er sivile, men nå er i tjeneste for landet, sier Oberstløytnant Finn Ola Helleberg. Distriktssjef Heimevernsdistrikt 14.

Heimevernet setter pris på forståelse og støtte fra lokalsamfunnet i denne perioden.

Foto: Stabssersjant Per-Inge Johnsen/Forsvaret

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.