Godt 1. kvartal for Posten Norge

pakker brev

Postens omsetning i 1. kvartal 2019 var 5 913 mill. kroner, en økning på 0,7 prosent sammenlignet med samme kvartal 2018. Justert driftsresultat ble 106 mill. kroner, en fremgang på 162 mill. kroner fra samme periode i fjor. Økningen skyldes primært vekst og resultatforbedring i logistikksegmentet.

– Første kvartal har vært bra på mange måter. Det er god resultatutvikling, kundene er mer fornøyd og regjeringen har lagt frem forslag til nye rammer for postvirksomheten, sier konsernsjef Tone Wille.

1.kvartal viste god resultatfremgang også utover effekten av at påsken falt i 2. kvartal mot 1. kvartal i 2018. I logistikksegmentet kommer det gode resultatet av volumvekst og at forbedringstiltakene i driften begynner å gi effekt. For postsegmentet fortsetter volumfallet på samme nivå som i fjor, med 12,5 prosent nedgang i adressert post. 

Logistikksegmentet økte omsetningen i 1. kvartal med 316 mill. kroner. Organisk vekst var 9,9 prosent. Det var god vekst i netthandel til private, og e-handelsvolumet økte med 14 prosent siste 12 måneder. Det var også vekst innen bedriftspakker, gods, internasjonal spedisjon og offshore. 

Justert driftsresultat for logistikksegmentet var 8 mill. kroner i 1. kvartal 2019, en bedring på 101 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Forbedringen kom hovedsakelig i det norske pakke- og godsnettverket hvor det gjennomføres omfattende forbedringstiltak for å få en mer kostnadseffektiv drift. 

Adressert volum i postsegmentet ble redusert med 12,5 prosent i 1. kvartal. Bank- og finansbransjen hadde en volumnedgang på 22 prosent, mens det offentlige reduserte volumet med 12 prosent. Uadressert post økte volumet med 6,4 prosent som følge av nye kundeavtaler. 

Omstilling og utvikling
Regjeringens forslag til endringer i postloven som ble lagt frem i april, representerer en viktig milepæl for posttilbudet i Norge. Forslaget åpner for postomdeling annenhver dag og forventes implementert fra 1. juli 2020.

– Dette er en nødvendig tilpasning. Folk sender færre brev, og handler mer på nett. Posten har vært forberedt på en utvikling med færre postdager. Omstillingen blir krevende med stram tidsplan. Vi er opptatt av gode omstillingsprosesser og vil sammen med de ansattes organisasjoner jobbe for gode løsninger, sier konsernsjef Tone Wille.

Hun legger til at konsernet samtidig med store omstillinger utvikler nye tjenester som skal møte kundenes ønsker om valgfrihet og individuell tilpasning av sine leveranser.

Bemanningen i konsernet var på 14 060 årsverk per 1. kvartal 2019, en reduksjon på 272 årsverk sammenlignet med 1. kvartal 2018.

Redusert sykefravær og færre skader
I 1. kvartal 2019 var sykefraværet i konsernet 6,5 prosent, en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2018. Sykefraværet siste 12 måneder var på 6,0 prosent, 0,1 prosentpoeng høyere enn samme periode for ett år tilbake. 

Skadefrekvensen, målt i totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2), var 7,8 i 1. kvartal 2019, en reduksjon på 1,7 fra samme periode i 2018. Skadefrekvensen siste 12 måneder økte fra 7,0 per mars i 2018 til 8,2 per mars i år.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.