Høring: Regjeringen skal sikre effektiv utbygging av digital infrastruktur

data nett

Samferdselsdepartementet har nylig sendt på høring et utkast til veileder til ledningsforskriften. Forskriften regulerer saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei. Den skal også skal balansere veiinteressene til ulike veimyndigheter opp mot interessene til aktører som legger ledninger i nærheten av veier.

– I dag sender vi på høring en veileder til ledningsforskriften. Dette har vært etterspurt av telekombransjen, lokale myndigheter og utbyggerne av digital infrastruktur. Det er viktig med klare retningslinjer for å unngå konflikter og sikre effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sa samferdselsminister Jon Georg Dale.

Veilederen gjelder alle typer offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup er glad for at veilederen nå sendes på høring slik at det blir enklere for kommunene å få til felles praktisering av reglene i ledningsforskriften.

– Vi har gode forutsetninger for å nå målet om at 90 prosent av alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Da er det viktig at kommunene ikke stiller for strenge krav til utbyggerne. Samtidig må bredbåndsaktørene sørge for at veien blir gjort i stand etter at det for eksempel er lagt fiber, sier Astrup.

Han legger til at utbyggere allerede har meldt at områder som før var ulønnsomme å bygge ut med de gamle reglene har blitt lønnsomme med de nye.

Høringsfrist er satt til 10. februar 2020.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.