Hold Norge Rent inviterer til kartleggingsdugnad

plast søppel

I år inviterer Hold Norge Rent til en nasjonal dugnad for registrering av forsøplede områder langs kysten og i innlandet.

Norges kunnskap om egen forsøplingssituasjon er begrenset. Vi vet ikke hvor mye avfall som er på avveie i Norge, og vi vet ikke hvor mye nytt avfall som kommer på avveie hvert år.

Vi har noe mer kunnskap om områder som er forsøplet, og i år inviterer Hold Norge Rent til en storstilt nasjonal dugnad for å øke registreringen av forsøplede områder.

– Målet med denne kampanjen er å få mer kunnskap om forsøplingsomfanget i Norge og om ryddebehovet langs kysten så vel som i innlandet langs vassdrag og innsjøer, sier daglig leder Lise Keilty Gulbransen.

Kampanjen er også en del av oppladningen til Strandryddeuka 29. april – 5. mai. Hold Norge Rent ønsker å gjøre det enklere for frivillige å finne steder å rydde og sørge for at større deler av landet blir ryddet.

Per i dag er det meldt inn 495 forsøplede områder i Hold Norge Rents ryddeportal. Disse er markert med en rød ropert og kan gjøres om til ryddeaksjoner av frivillige som ønsker et sted å rydde.

Ryddebehovet langs Norges kyst varierer både med hensyn til tilsig, omfang og innhold. I innlandet er forsøplingen enda mer variert med alt fra forsøpling i byrommet og langs våre veier til dumping og villfyllinger i naturen.

– Vi oppfordrer også til registrering av forsøplede områder i innlandet, men ryddeaksjonene må begrenses til områder langs vassdrag og innsjøer, sier Gulbransen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.