Hard kamp om digital kompetanse i outsourcing-markedet

pc laptop

Mangel på digital kompetanse og innsikt i ny teknologi skaper store utfordringer for nordiske virksomheter. Det gjør at outsourcing-avtalene blir stadig flere og viktigere, viser en KPMG-rapport.

KPMGs Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey gir innsikt i hvordan det nordiske outsourcing-markedet utvikler seg fra år til år. Det er nordiske outsourcing-rådgivere og tjenesteleverandører som i undersøkelsen deler sitt syn på outsourcing-markedet, noe som gir et godt innblikk i de viktigste trendene og driverne for nordisk outsourcing.

– Resultatene fra årets undersøkelse viser at nordiske virksomheter stadig strever med å tiltrekke seg og beholde kompetanse som er nødvendig for å nå forretningsmål, særlig innen digital transformasjon og automatisering. Kampen om talentene tilspisses, også hos tjenesteleverandørene, noe som skaper større spesialisering i outsourcing-markedet, forteller Geir Alexander Talseth, leder av Operating Model & Sourcing Advisory i KPMG Digital.

Sentrale funn i årets undersøkelse:

  • Reduksjon av driftskostnader er fremdeles høyt prioritert
  • Å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse for å nå virksomhetens mål er en betydelig utfordring i alle bransjer
  • Outsourcing vokser i takt med virksomhetenes behov for bistand og kompetanse på digitaliserings- og automatiseringsreisen
  • Investeringene i automasjon, robotisering, kunstig intelligens og maskinlæring vokser kraftig
  • Skyen forblir den nye normalen – årets undersøkelse viser at tendensen fra 2018 fortsetter i 2019

Jakter ny teknologikompetanse
70 prosent av nordiske outsourcing-rådgivere mener at mangel på kompetanse er det største hinderet for å lykkes med strategiske initiativer. Forretningsområdene må møte stadig høyere krav til reduksjon av driftskostnader, og løsningen er ofte å automatisere oppgaver og prosesser. Derfor er det ikke overraskende at kampen om talentene er størst innen digital transformasjon, automatisering og skytjenester.

Å beholde kompetanse og holde seg oppdatert på ny teknologi er utfordrende når virksomhetene kjemper om den samme kompetansen. Teknologiske omveltninger i enkelte bransjer gjør at virksomhetene må omstille seg raskt og innhente ny teknologisk kompetanse før konkurrentene støvsuger markedet for relevante kandidater.

Må utvide søket
Årets rapport gjenspeiler sammenhengen mellom den digitale endringsreisen de fleste virksomheter gjennomgår og kompetansebehovene i markedet.

– Det er tydelig at større virksomheter sjelden finner all kompetansen de har behov for hos én eller et fåtall tjenesteleverandører. Dermed blir de nødt til å benytte flere leverandører selv om det ikke nødvendigvis er i tråd med virksomhetens strategi. Økt grad av multi-sourcing vil gi økte transaksjonskostnader hvis man ikke etablerer effektiv kontraktsoppfølging, noe kun et fåtall har, kommenterer Talseth.

– Samtidig mener enkelte at det gir større fleksibilitet, gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet å benytte flere tjenesteleverandører. Uavhengig av sourcing-strategi, blir det stadig viktigere å ha markedsinnsikt for å kunne tiltrekke seg riktig kompetanse til en overkommelig pris, fastslår han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.