Grønne hurtigbåter i Nordland en sjømil videre

nfk

Fylkeskommunene langs kyst-Norge har gått sammen for å utvikle energieffektive hurtigbåter med nullutslipp. Fire leverandører er med videre i tredje fase, med fire svært lovende løsninger.

Nordland er sammen med Troms og Finnmark, Trøndelag og Vestland fylkeskommuner i ferd med å utvikle fremtidens hurtigbåter. Et felles fylkeskommunalt eierselskap skal lede an utviklingen av en ny generasjons nullutslipps hurtigbåter.

– Prosjektet Fremtidens hurtigbåt har som mål å utvikle energieffektive hurtigbåter med nullutslipp, som går minst like fort som dagens konvensjonelle båter med minimum 30 % reduksjon i energiforbruket og som kan betjene dagens samband. Ved at vi leder an i det grønne skiftet, kan vi bidra til at norsk industri- og verftsnæring får et fortrinn. Med vår teknologi- og industribakgrunn kan vi også ta en global ledelse i en grønn industriutvikling i maritim sektor, fastslår styringsgruppeleder Odd Inge Bardal, direktør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

Prosjektgruppen har i samarbeid med en ekspertgruppe evaluert leveransene i andre fase. ESNA, LMG Marin, SES-X og Transportutvikling har både tegnet, beregnet og testet sine båter i modellstørrelse. I tillegg er det gjennomført et omfattende analysearbeid. Basert på evalueringskriteriene og vektingen av disse, har leverandørene oppnådd en poengscore.

– Alle fire leverandører inviteres til å være med videre i fase tre. Dette er teknologi som vil bli etterspurt globalt, med et enormt marked. At vi har fire svært spennende prosjekter som det jobbes videre med, vil gi norsk maritim teknologi et løft, og som kan bli et av svarene på verdens store klimautfordringer, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Første fase i utviklingsløpet ga flere spennende skisser på tegneblokka. I andre fase ble det bygget og testet ut hurtigbåtmodeller i to-tre meters størrelse. Felles er at alle prosjektene utvikler energieffektive skrog, som er en forutsetning for å kunne lage fullverdige hurtigbåter på nullutslipps drivlinje.

– Vi skal være ledende og er midt i en grønn revolusjon innen maritim industri og skipsbygging. Energieffektive skrog er en nøkkelfaktor for å kunne lage fullverdige hurtigbåter som går like langt og raskt som båtene gjør i dag. Hvis ikke vi gjør dette, så vil andre land gjøre det i løpet av ikke alt for lang tid, påpeker Pütz.

Fremtidens hurtigbåt skal utfordre norsk maritim industri på å bygge nullutslipps hurtigbåter med minimum 30 % reduksjon i energiforbruk. Gjennom neste fase i prosjektet skal helt nye skrogdesign stresstestes. Målet er å bygge fullskala båter som skal inn i ordinære ruter langs en værhard kyst.

– Gjennom prosjektet vil vi avklare om vi snart kan sette krav til nullutslippsfartøy i fremtidige anbud, samtidig som teknologien utvikles og blir prismessig konkurransedyktig. Det koster å utvikle ny teknologi. Men dette er også norsk verftsindustri sin mulighet til å ta en ledende rolle globalt, avslutter Odd Inge Bardal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.