– Gi Fortnite-ungdommen dataansvar hjemme

codan

Halvparten av norske foreldre opplever at barna deres har bedre datakunnskap enn dem selv. Likevel er det nesten ingen som ber barna om hjelp til sikker bruk av data hjemme.

– Når du har en dataekspert i huset er det bortkastet kompetanse å bare be dem gå ut med søpla, sier Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.

Bare én av tjue foreldre ber barna om råd til datasikkerhet hjemme. Til sammenligning ber seks av ti foreldre barna sine gå ut med søpla. Det svarer foreldre med barn over 13 år i en Norstat-undersøkelse fra desember 2018. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Codan Forsikring.

– Vi får stadig inn saker om barn og ungdom som opplever å bli utsatt for sjikane eller kriminalitet på nettet. Jeg tror at mange foreldre kan bli flinkere til å snakke med barna om risikoene ved nettbruk. Så kan foreldrene involvere dem mer når det gjelder datasikkerheten hjemme, sier Richvoldsen i Codan Forsikring.

Ifølge politidirektoratet har datakriminalitet vokst til å bli den typen kriminalitet som flest nordmenn utsettes for, og Richvoldsen mener det er et paradoks at Fortnite-generasjonen kan så mye data, samtidig som foreldrene ikke bruker denne kunnskapen mer.

– Gi Fortnite-ungdommen mer dataansvar hjemme. Det kan bidra til å utvikle en kompetanse om risiko og muligheter, som vil bidra til å ruste barna for en digital fremtid, sier Richvoldsen.

Barna kan mest data – men foreldrene har det endelige ansvaret
I undersøkelsen svarer foreldrene at de opplever at barna har mer kunnskap om data enn dem selv. Likevel slipper ikke barna til når det gjelder data og nettverk hjemme.

– Mange barn har plikter som å gå ut med søpla eller ta ut av oppvaskmaskinen, og for dette får de ukepenger som skal gjøre dem økonomisk ansvarlige. Ved å involvere barn og unge mer i datasikkerheten kan det trolig også være lettere å snakke med dem om det som er vanskelig på nett, sier Nelli Kongshaug i Kors på Halsen, Røde Kors’ samtaletjeneste for barn og unge.

Hun forteller at det finnes undervisningsopplegg på skolene som skal bidra til å utvikle digital dømmekraft hos barn, og at foreldre kan ta dette et steg videre ved å involvere barna i sikker databruk hjemme. 

– Både skole og foreldre bør sørge for at barna skal bli trygge på nett. Selv om det er foreldrene som fortsatt skal ha hovedansvaret for datasikkerheten, vil det være positivt å gi barna konkrete oppgaver som de skal ha ansvar for. Mer kunnskap og mer ansvar, vil gi tryggere barn på nett, sier Kongshaug.

– Dårlig rustet
Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) slår fast i en rapport fra 2017 at «nordmenn er dårlig rustet til å møte den digitale revolusjonen».

«Fordi både trusselbildet og det teknologiske landskapet er i endring, er det nødvendig at befolkningens kunnskap om hvordan en skal beskytte seg mot kriminalitet og andre uønskede hendelser på nett oppdateres», heter det i rapporten. 

Stjålet identitet
ID-tyveri er en av verdens raskest voksende form for kriminalitet og risikoen for å få stjålet identiteten din stiger i takt med at flere og flere personlige opplysninger oppbevares online. Hverdagen er blitt enklere for oss og brukervennligheten høyere, men det betyr også at identiteten vår ikke lenger er like sikker.

– Identitetstyveri er situasjoner der en person får tilgang til personlige opplysninger, og uten samtykke benytter seg av opplysningene til for eksempel svindel eller andre kriminell handlinger. Dette kan være å åpne bankkonto, søke om lån/kreditt, bestille på nett eller utgi seg for å være en annen. Økonomisk vinning, misbruk av private bilder, nettmobbing eller andre konsekvenser av ID-tyveri kan være svært ødeleggende, sier Richvoldsen i Codan Forsikring.

Slik får du hjelp av forsikringsselskapet
Richvoldsen mener at det viktigste for å unngå å komme uønskete situasjoner på nettet, er kunnskap om sikre passord og sikre nettinnstillinger. 

– Både foreldre og barn har godt av at barna tar mer ansvar for datasikkerheten hjemme. Barna kan dekke foreldrenes kunnskapshull samtidig som de selv kan utvikle seg som kompetente og trygge databrukere, sier Richvoldsen.

Richvoldsen sier at forsikringsselskapet vil hjelpe til med juridisk hjelp ved ID-tyveri og hjelp til å fjerne uønsket innhold og krenkende materiale i forbindelse med misbruk på nett, som mobbing og trakassering, trusler, uønskede bilder, videoer, falske profiler, kontaktopplysninger som blir spredd til andre, eller få kontroll over hackede bruker- og e-postkontoer. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.