Får støtte fra Norges Forskningsråd og trapper opp forskningsaktiviteten

calanus

Tromsøbaserte Calanus har fått innvilget millionstøtte fra Norges Forskningsråd og Regionale Forskningsfond Nord-Norge, og kan realisere forskningsprosjekter som gir store ringvirkninger langs kysten av Nord-Norge.

Calanus har fått med seg mye kompetanse inn i prosjektene gjennom partnerne NOFI AS, SINTEF Ocean AS, Havforskningsinstituttet, Z-Marine AS, Asbjørn Selsbane AS, Nord-Norsk Ship Design AS, NORUT AS, Barents Biocentre AS, UiT AMB.

– Støtten er ekstremt viktig for oss, og gjør oss i stand til å trappe opp utviklingen av teknologien for oseanisk høsting av raudåte. Prosjektene vil gi betydelige ringvirkninger gjennom oppdrag til forskningsinstitusjoner, leverandørindustri og ikke minst flere arbeidsplasser hos oss i Calanus, men også på leverandørsiden, sier Forskningsdirektør i Calanus Kurt Tande.

– Midlene er fordelt på to prosjekter som omhandler utvikling av ny fangstteknologi og lokalisering av raudåte. Raudåta er et lite dyreplankton som driver med havstrømmene. Vi skal utvikle en ny trålteknologi som ved hjelp av trykkluft driver raudåta mot overflaten, og dermed gjør den lettere tilgjengelig for høsting med overflateskimmer. Det andre prosjektet har som mål å utvikle droneteknologi som gjør at vi enklere kan identifisere aktuelle fangstområder. Prosjektene vil være utløsende for at vi kan høste lengre fra land med enda bedre miljøavtrykk enn i dag, sier Kurt Tande.

– Raudåta er en fantastisk spennende ressurs som kan brukes til helse- og ernæringsformål hos både folk og dyr. Det har allerede vært forsket mye på Calanus® Oil, og det er liten tvil om at produktet har svært interessante helseeffekter. Gjennom å redusere fettcellenes størrelse, bidrar Calanus® Oil til redusert lavgradsbetennelse og bedre insulinsensitivitet, noe som kan være veldig verdifullt for folk i risikosonen for å utvikle fedmerelaterte tilstander som for eksempel diabetes, sier Kurt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.