Få med innvandrerbakgrunn i norske ledergrupper

afrika

PA Consulting Group har gått gjennom ledergruppene til de 50 største selskapene i Norge. Kun Yara, Gjensidige og Nordea Liv har ledere som er norsk med flerkulturell bakgrunn. Det er en andel på under 1 prosent av totale ledere.

De tre  personene med minoritetsbakgrunn i norske konsernledelser er:

  • Yara, Pablo Barrera – EVP Supply Chain
  • Gjensidige, Aysegul Cin – EVP Sweden
  • Nordea Liv, Phu Le Duong – CDO

PA Consulting Grup har tatt utgangspunkt i Dagens Næringslivs liste over Norges største selskaper, og sett på tilgjengelige årsrapporter pr. 29 mai. Totalt er det 422 medlemmer i ledergruppene i de 50 største selskapene i Norge. Det betyr at personer med flerkulturell bakgrunn utgjør under 1 prosent av andelen ledere i norske ledergrupper.

– Vi har visst lenge at det er få med flerkulturell bakgrunn i lederstillinger i norsk næringsliv, og derfor ønsket vi å se nærmere på problemstillingen. Men at andelen innvandrere med flerkulturell bakgrunn er på under 1 prosent, det overrasker oss veldig, sier Mohammad Ali Rana, ansvarlig for undersøkelsen hos PA Consulting Group.

Ali Rana er strategikonsulent og medlem av PA Consultings ledergruppe. Som strategikonsulent gir han råd til toppledere og ledergrupper over hele Nord-Europa. Rana er født i Norge med foreldre som innvandret fra Pakistan. Han treffer få, om ingen, med flerkulturell bakgrunn i sin hverdag.

– Jeg har vært i svært mange ledergrupper i Norden de siste 10-15 årene, men har knapt truffet noen med min type bakgrunn. Det er synd. En mer diversifisert ledergruppe tenker annerledes og bredere.  Derfor ønsker vi å reise en debatt om mangfold i næringslivet. Hva kan næringslivet gjøre for å rekruttere flere ledere med flerkulturell bakgrunn? Hva kan talentene selv gjøre? spør Rana

Rana mener norsk næringsliv går glipp av svært mange ledertalenter ved å ikke rekruttere fra hele befolkningen. Mange av de flinkeste elevene i videregående skole i Norge i dag er nettopp jenter med flerkulturell bakgrunn.

– Vi må tenke bredere rundt mangfold i Norge. Kvinnesaken er viktig, men jeg ønsker å oppfordre til å utvide begrepet. I USA har man kommet mye lenger. Der snakker man i mye større grad om mangfold basert på både kjønn og kulturbakgrunn, sier Rana.

Men Ali Rana mener også at innvandrere selv må gjøre sitt for være kvalifisert til lederjobber. Han oppfordrer flere med flerkulturell bakgrunn å velge det private næringslivet og ta studier av høyere grad som kvalifiserer til toppstillinger i næringslivet.

– I dag velger unge ambisiøse flerkulturelle å studere medisin for å bli lege eller de tar ingeniørutdanning og blir fageksperter. Flere burde prioritere karriereløp i næringslivet, sier Rana.

Ali Rana mener også de flerkulturelle må bli mer offensive i måten å tenke på.

 – De må tørre å utfordre både eget tankesett, og mentalitet.

Han mener å se en tendens til at unge med minoritetsbakgrunn i for stor grad er vant til å bli fortalt hva de skal gjøre.

– For å lykkes i arbeidslivet må flere tørre å ta initiativ selv, og de må ta sin fortjente plass, sier Rana.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.