Experis: – Behovet for kompetanseheving innen IT øker med optimismen i arbeidsmarkedet

posten nett

Arbeidsmarkedet er mer optimistisk enn på åtte år. Det betyr mer kniving om å rekruttere kompetente IT-arbeidere.

Bemanningsutsiktene er sterkere enn på lenge. 13 prosent av bedriftsledere sier at de planlegger å øke bemanningen fremover, som er det høyeste på åtte år. Bemanningen vil øke i fem av ni sektorer. Oslo-bedrifter er mest optimistiske. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal 2019.

En som merker optimismen er Marko Valsamidis, direktør i Experis Academy. Han jobber med å finne, utdanne og selge IT-kompetanse, og mener etterspørselen øker på tvers av bransjene.

– Alle skriker etter IT-ressurser. Konkurransen om talentene øker. Det blir stadig tøffere å rekruttere, sier han.

World Economic Forum spår at 42 prosent av dagens arbeidsoppgaver vil utføres av maskiner allerede i 2022. 58 000 jobber vil forsvinne på grunn av automatiseringen, samtidig som 133 000 nye jobber vil skapes.

Et vellykket skifte forutsetter at 54 prosent av den globale arbeidsstyrken opparbeider seg ny kompetanse. Valsamidis mener næringslivet og akademia har et ansvar for å bidra til et kompetanseløft.

– Det er på tide å tenke nytt om hvordan man innhenter riktig kompetanse. Fremover må bedriftene forberede seg på å selv bidra til kompetanseutvikling. Næringslivet og akademia må jobbe sammen for å takle omstillingen, sier han.

Experis Academy er et utviklingsprogram som tar sikte på å lære nyutdannede relevant teknologi og den spisskompetansen som markedet etterspør. Programmet reduserer tiden selskapene bruker på å lære opp nyansatte.

– Modellen fungerer bedre enn vi turte å håpe på. Studentene blir tryggere og mer selvsikre i sin nye rolle, samtidig som selskapene frigjør ressurser de tidligere måtte legge på opplæring.

Experis Academy ble etablert i Oslo i 2018, og har nylig blitt utvidet til Trondheim, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.