Kritisk til Finanstilsynet – Vil ha klarere regler om bekjempelse av hvitvasking

Regnskap Norge

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt.

– Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.

– Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere av regnskapsforetakene som har hatt tilsyn har delt sine erfaringer underveis med Regnskap Norge. Mange av dem påpeker at de ikke kjenner seg igjen i rapporten og har opplevd kommunikasjonen med tilsynet underveis som krevende.

– Når så mange dyktige bransjeutøvere innenfor både regnskaps- og revisjonsbransjen ifølge rapporten har såpass omfattende svakheter i sitt anti-hvitvaskingsopplegg, er det grunn til å stille spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak. Vi ser et stort behov for tettere dialog med Finanstilsynet i dette arbeidet, og blir overrasket dersom ikke også tilsynet gjør seg selvkritiske refleksjoner basert på dette tematilsynet, uttaler Aale-Hansen.

Som bransje må vi uansett ta innover oss at vi må øke oppmerksomheten om hvitvaskingsområdet ytterligere, og arbeide for at anti-hvitvaskingsarbeidet blir en naturlig integrert del av regnskapsførers arbeid, avslutter Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.