En nasjonal dugnad som redder liv

hjerte

I Norge er det mer enn 3.000 hjertestans hvert eneste år. Kun 14% overlever og hovedsaken til den lave overlevelsesraten er tiden. Ved start av HLR og bruk av hjertestarter innen de 5 første minuttene kan sjansen til overlevelse øke til hele 40%! Dette betyr at over 1.000 flere overlever en hjertestans i Norge hvert år!

Det er med andre ord behov for akutt respons og det er 2 faktorer som spiller inn; tiden det
tar før HLR igangsettes og før første sjokk fra en hjertestarter gis til pasienten.

Økt antall hjertestartere og bedre tilgjengelighet er løsningen
All forskning på hjertestans utenfor sykehus gir samme svar. I de tilfeller hvor et samfunn har god tilgjengelighet til hjertestartere i det offentlige rom er overlevelsesraten høyest. Dette i kombinasjon med god kunnskap om basal hjerte- og lungeredning er faktorer som har direkte innvirkning på resultatet.

I land ikke langt unna Norge startes opplæring om HLR allerede i grunnskolen. Dette ufarliggjør temaet og kontinuerlig repetisjon utruster befolkningen med livreddende kunnskap.
Publikum utgjør en viktig ressurs ved akutte og kritiske hendelser som akutt sykdom og alvorlige ulykker / skader.

Det må være et mål at flest mulig av innbyggerne innehar kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende og livreddende førstehjelp. Det finnes en rekke vitenskapelige studier som dokumenterer betydningen av lekfolks innsats.

Opplæring og holdningsskapende arbeid må starte allerede i barnealder. Det er vist at barn i førskolealder kan varsle nødnummer og gjennomføre enkle, livreddende tiltak. Opplæringen må fortsette gjennom grunnskole og i videregående utdanning, i forbindelse med avtjening av verneplikt og under førerkortopplæring.

Plutselig hjertestans utenfor sykehus er en av de tilstandene hvor betydningen av tidsforsinkelser er best studert.

Norge har blitt forbipassert
I mange år har resten av verden sett til Norge for prehospital akuttmedisin og vi ble for en del år tilbake ansett som internasjonalt ledende. I dag må en konstatere at en rekke land som vi bør kunne sammenlikne oss med, ligger foran oss i faglig og teknologisk utvikling.

Flere oppdrag, men færre ambulanser
Helsedirektoratets årsrapport for aktivitetsdata fra AMK, viser økning i antall ambulanseoppdrag. Det ble utført 650 919 ambulanseoppdrag, en økning på 2,7 %. Det har vært registrert en jevn økning i oppdragsmengden gjennom flere år, hvor antallet oppdrag øker mer enn utviklingen i innbyggertall.

Hjertestartere må være mer tilgjengelig og vedlikeholdt
Det finnes anslagsvis 40 000 hjertestartere i Norge, men ingen vet det egentlige antallet. Så mange som 2/3 står i fare for å ikke virke i en akutt situasjon. Dette beror på for dårlige kontrollrutiner av eierne. I tillegg befinner de aller fleste hjertestartere seg hos bedrifter med begrenset åpningstid.

En særdeles god og lønnsom investering
Å utplassere 500 hjertestartere i det offentlige rom og inkludere nødvendige servicer, batteribytter osv koster 17,5 millioner kroner sett over en periode på 15 år.

For å kartlegge alle hjertestartere i Norge og i tillegg kartlegge alle som er opplært i hjerte-/lungeredning med hjertestarter (DHLR) trenger dugnaden ytterligere 7,5 millioner kroner. Med andre ord koster gjennomføringen av dugnaden Et hjerte av Gull 25 millioner kroner.

Dugnaden Et Hjerte av Gull starter 1. Juli 2018 og pågår til 31. Desember 2019. Fra 20. August til 30. November går første runde av vår runde Norge Rundt.

Les mer om den og hvordan man kan bidra på nettsiden www.ethjerteavgull.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.