Eltilsyn forhindrer brann og personskader

strøm

I 2018 sørget Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett for at nærmere 3000 potensielle brannutrykninger og strømgjennomganger ble avverget.

– Ut fra det vi avdekker av farlige forhold i hus og hjem, er det god grunn til å tro at god informasjon spiller en viktig rolle, sier Kai Hulback i Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett.

Det er Det lokale eltilsyn i nettselskapene som har ansvar for å føre tilsyn med elektriske installasjoner i det enkelte nettselskaps forsyningsområde. I Oslo og i de fleste kommunene i Akershus og Østfold er det Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett som har dette ansvaret. Men samtidig er det den som eier installasjonen som skal sørge for at alt ved installasjonen er på stell til enhver tid.

Hafslund Nett har engasjert sakkyndige selskap som utfører tilsynsoppgavene og foretar elkontrollen hjemme hos folk. Dette er inkludert i nettleien man betaler.

Formålet med eltilsynet er å avdekke farlige forhold og å gi råd om trygg bruk av elektrisitet. Kontrollen omfatter jordingsforhold, tilstanden i sikringsskapet og visuell sjekk av installasjonen med stikkprøver. Rådene er mangesidige, som for eksempel bruk av elektriske husholdningsmaskiner, bruk av skjøteledninger, lading av elektronisk utstyr og bruk av utstyr som forhindrer branntilløp. 

Det går relativt lang tid mellom hvert tilsynsbesøk – rundt 20 år – så det er viktig at eieren av installasjonen har fokus på elsikkerhet i det daglige og tilkaller elektrikerfirma ved mistanke om at noe er feil.

– I 2018 sørget Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett for at 1340 feiltilstander med varmgang ble rettet, og i 82 tilfeller ble installasjonen frakoblet umiddelbart. Det betyr at vi i 2018 avverget over 1400 potensielle brannutrykninger som følge av feil på elektriske anlegg tilknyttet vårt nett, forteller Kai Hulback, elsikkerhetsingeniør ved Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett.

– I tillegg fikk vi avverget rundt 1500 potensielle strømgjennomganger, i det vi sørget for å få rettet avvik med berøringsfare. Ut over det ble det påvist 1800 jordfeil som ble rettet etter at vi avdekket dem på tilsynskontrollen, opplyser Hulback.

Informasjon og rådgivning er en viktig del av tilsynsbesøket med tanke på å legge til rette for elsikkerhet i hjemmet.

– I 2018 brukte vi til sammen 12.000 timer til å informere om elsikkerhet i tilknytning til kontrollen. Vi har ikke tall på hvor mange farlige situasjoner og branntilløp vi har avverget bare ved å informere om elsikkerhet i hjemmet, men ut fra det vi avdekker av farlige forhold i hus og hjem, er det god grunn til å tro at informasjonen spiller en viktig rolle, sier Kai Hulback i Det lokale eltilsyn i Hafslund Nett.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.