E6 i Saltdal skal flomsikres

vinter vei

Statens vegvesen starter nå opp med flomsikring av E6 ved Storalmenningen i Øvre Saltdal.

De siste årene har det skjedd store endringer i elveløpet i Saltdalselva ved Storalmenningen. Dette har ført til skader på eksisterende flomsikring. Statens vegvesen er bekymret for at erosjon og utvasking skal skade selve E6.

Vegvesenet setter derfor i gang med en omfattende flomsikring av E6 litt sør for Røkland i Øvre Saltdal. Arbeidet starter 23. januar, og utføres av NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat på oppdrag fra Statens vegvesen.

Trafikken på E6 blir i liten grad berørt i anleggsperioden, men det kan bli perioder med trafikkregulering på stedet. Steinmassene til flomsikringen skal i all hovedsak fraktes på kommunal vei og gjennom betongkulvert under E6.

Målet er å være ferdig med hoveddelen av arbeidet til påske, før snøsmeltinga setter inn for alvor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.