Næringsministeren tydeliggjør forventningene til Statkraft om fastprismarkedet

Nærings- og fiskeridepartementet

Med bakgrunn i den krevende situasjonen i kraftmarkedet har næringsministeren nylig hatt ekstraordinært foretaksmøte med Statkraft. Hensikten er å tydeliggjøre forventningene til selskapet i forbindelse med fastprismarkedet.

– Norge og Europa er i den største energikrisen siden 1973, Statkraft er Norges største kraftprodusent, og jeg er derfor opptatt av at selskapet er seg bevisst den rollen de har i en slik situasjon for å bidra til et velfungerende og bærekraftig kraftsystem og et kraftmarked som skal ha tillit og oppslutning i befolkningen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

Forventer at Statkraft bidrar til at konkurransen blir best mulig
Regjeringen har gjort flere tiltak for næringslivet i den krevende situasjonen. Energitilskuddsordningen skulle hjelpe de mest utsatte bedriftene over kneika fram til fastpriskontraktene kom på plass.

– I vanskelige tider må alle som er opptatt av et levedyktig og lønnsomt næringsliv snu hver stein for å finne mulige tiltak. Jeg har i dag formidlet til Statkraft at jeg forventer at de, innenfor gjeldende regelverk, opptrer offensivt i konkurransen om fastpriskundene. Jeg forventer også at Statkraft innretter virksomheten slik at de er konkurransedyktig i fastprismarkedet. Dette betyr at Statkraft skal bidra aktivt til at den markedsmessige konkurransen blir best mulig, sier Vestre.

Les også:  Ny KPMG-rapport: Unødig kompliserte regler for akvakulturnæringen

Bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne
Ren og rimelig fornybar energi har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv i mer enn hundre år og skal også være det i fremtiden.

– Som eier er jeg opptatt av at Statkraft bidrar aktivt til å videreutvikle et kraftsystem og kraftmarked som styrker norsk næringslivs konkurranseevne på kort og lang sikt, og der norske kraftbrukere har reell mulighet til å skaffe seg den kraften de trenger, sier Vestre.

Les også:  PODCAST: Erna Solberg i inhabilitets-skandale

Det er styret og ledelsen som har ansvaret for de konkrete forretningsmessige vilkårene. Statens som eier presiserer at vedtaket gjelder for Statkrafts egen virksomhet og at selskapet skal følge dette opp overfor alle tilknyttede selskaper og samarbeidspartnere der det er relevant.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.