Ber fylkesmannen umiddelbart stanse avgiftsinnkreving på Nordkapp

nordkapp

Norsk Friluftsliv krever at fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker umiddelbart stanser avgiftsinnkreving på Nordkapp, og opphever kommunens løyve til hotellkjeden Scandic til å innkreve en såkalt friluftsavgift.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen varslet Stortinget i går om hvilke regler som gjelder for innkreving av friluftsavgifter. Svaret avdekker at Nordkapp kommune har brutt regelverket for tildeling på vesentlige punkter. En naturlig følge må være at fylkesmannen umiddelbart opphever løyvet, slik at den ulovlige innkrevingen opphører, mener Norsk Friluftsliv.

I det skriftlige svaret til stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) viser statsråden bl.a. til at kommunen skal gjøre en vurdering av kostnader og synliggjøre beregninger for avgiften. 
Svaret finnes her: 

I bomstasjonen på Nordkapp krever Scandic inn kr 285 for besøkende, hvorav 180 kroner er en friluftsavgift. Friluftsavgiften kreves også inn av de som kun skal oppleve naturen på platået. Noen rabattordninger finnes.

– På Nordkapp har kommunen hoppet over alle vanlige regler, og gitt Scandic lov til selv å kreve inn den friluftsavgift de selv ønsker. Det har Scandic også gjort, og har sammen med hotellkjeden Rica siden loven kom i 1996 krevet inn friluftsavgifter for flere hundre millioner kroner, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Disse pengene har ikke primært gått til tilrettelegging for friluftsliv, men etter vår oppfatning til næringslivsvirksomhet og til overskudd for eierne. Ulovlig innkrevde avgifter må tilbakeføres til betalende eller innkreves av staten og benyttes til tiltak for friluftslivet.

Fylkesmannen bør også gjøre en vurdering om kommunen har brutt straffelovens § 171 eller 172 om misbruk av offentlig myndighet. Kommunen er flere ganger gjort oppmerksom på at løyvepraksis er i strid med friluftsloven, men har valgt å se bort fra dette.

– Dette har påført besøkende til Nordkapp samlede ekstrautgifter for flere hundre millioner kroner til fordel for næringsaktørene Rica og Scandic. Vi mener vi står overfor Norgeshistoriens største misbruk av friluftsloven, og forventer at reaksjonene på dette blir deretter, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Siste løyve til å kreve inn friluftsavgifter ble gitt av kommunen 11.desember 2018. Norsk Friluftsliv påklaget umiddelbart dette. Klagen skal behandles i dag i kommunestyremøte, men både ordfører og formannskapet har varslet at de støtter rådmannens innstilling om ikke å ta klagen til følge.

– Kommunen har brukt mer enn et halvt år på å behandle klagen. Det er derfor særlig viktig at fylkesmannen nå handler raskt, sier Lasse Heimdal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.