Avinor satser stort på autonome brøytebiler – Inngår kontrakt verdt opptil 400 millioner

avinor

Avinor tar nå steget inn i fremtidens vinterdrift og satser for fullt på autonome brøytebiler. Etter en grundig anskaffelsesprosess er en rammekontrakt med en varighet på åtte år inngått med det norske selskapet Øveraasen AS. Teknologibedriften Yeti Move AS, som har base i Kongsberg, er underleverandør av de autonome løsningene.

Kontrakten omfatter innkjøp av brøytebiler til Avinors lufthavner med autonome løsninger. Estimert kontraktsverdi gjennom hele avtalens løpetid er satt til opptil 400 MNOK. Dette inkluderer forventet uttak av de ulike opsjonene og kontinuerlig vedlikehold.

Etter planen skal flere autonome kjøretøy settes i drift på Oslo lufthavn vinteren 2021/2022.

– Vi ønsker å være i førersetet når det gjelder nytenkning og innovasjon, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. Ved å gjennomføre denne anskaffelsen tar Avinor steget inn i fremtidens vinterdrift, der autonome brøytebiler er en del av løsningen. Vi er blant de første i verden til å sette i drift et slikt konsept og vil med det kunne opprettholde målet om å være ledende på vinterdrift også i årene som kommer, sier han.

okus på effektivitet og miljøvennlige løsninger
Avinor jobber kontinuerlig for å effektivisere lufthavndriften gjennom utnyttelse av ny teknologi og med det imøtekomme flyselskapenes forventning til effektivisering og automatisering. God punktlighet og stabil drift, også i vintersesongen, er essensielt for en god passasjeropplevelse og svært viktig for at selskapene som opererer på lufthavnen skal kunne drive mest mulig kostnadseffektivt.

– Gjennom et automatisert vinterdriftkonsept vil vi løse våre oppgaver med mindre ressurser. Effektivisering og automatisering står høyt på agendaen, forklarer Foss. For 10 år siden var ideen om førerløse brøytebiler en skisse på et papir, det er derfor svært gledelig å se at teknologien nå er så moden at den kan settes ut i vanlig drift.

I tillegg til fordelene med kostnadseffektivisering vil anskaffelse av maskiner med høyere kapasitet og større ryddebredde gjøre at man kan redusere antallet brøytebiler og dermed oppnå miljøgevinster. Høyere presisjon i brøyteoperasjonene og mindre slitasje på utstyr bidrar også til dette.

Utover leveransen av autonome kjøretøy omfatter kontrakten leveranser av maskiner til alle Avinors lufthavner. Avinor disponerer totalt ca. 150 brøytekjøretøy av typen sope-blåsemaskiner. På sikt er intensjonen at plattformen for autonome operasjoner kan muliggjøre automatisering av andre oppgaver og tjenester på lufthavnens områder. Som for eksempel gressklipping, merkemaling og feiing.

Norske leverandører i førersetet
Rammeavtalen som nå er undertegnet omfatter i første omgang leveranse av 12 maskiner / utstyr fra det norske selskapet Øveraasen AS. De har med seg underleverandøren Yeti Move som leverer den autonome teknologien og IT-systemene som brukes i maskinene.

– Å inngå en slik avtale med Avinor er av stor betydning for bedriften vår, sier administrerende direktør i Øveraasen AS, Thor Arve Øveraasen. Avtalen bekrefter vår ledende posisjon som produsent av avansert brøyteutstyr til flyplasser over hele verden, og vil i stor grad bidra til at sysselsettingen kan opprettholdes i årene fremover, fortsetter han.

Øveraasen ble i sin tid etablert i 1908 og er dermed en norsk virksomhet med lange tradisjoner.

– Den teknologiske utviklingen går stadig videre og det blir fantastisk morsomt å kunne levere autonome maskiner til Oslo lufthavn. Mange flyplasser i verden følger nøye med på hva som skjer hos Avinor, og vi vil gjerne ta del i denne spennende utviklingen fremover, avslutter Øveraasen.

Også Peter Due, CEO i Yeti Move AS, er fornøyd med kontraktsinngåelsen.

– Avtalen med Avinor bekrefter Yeti Move sin posisjon innen autonome løsninger for flyplassdrift. Dette er en anerkjennelse av den jobben som er gjort sammen med Øveraasen, og bidrar til å posisjonere Yeti Move som en globalt ledende aktør innen industriell autonomi, sier Peter Due. Det er ekstra moro at Yeti i sin tid ble stiftet som et resultat av Avinors visjon om autonome løsninger for snøbrøyting.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.