Arbeidstilsynet varsler aksjon i industrinæringen

arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet. Tilsynene vil i all hovedsak fokusere på maskinsikkerhet.

Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i industrien, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Skadene og ulykkene skjer hovedsakelig i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Siden 2015 har til sammen 16 personer mistet livet på jobb i industrinæringen.

– Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidet og sikre maskiner og utstyr, slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger reduseres og alvorlige ulykker unngås, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Ulykkene skjer både under vanlig drift og ved planlagt eller ved korrektivt vedlikehold. Korrektivt vedlikehold skjer ofte ved at en retter opp avvik mens produksjonen, maskinen eller utstyret er i gang. Eksempler på dette er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

– Noe som er svært alvorlig, er når vi avdekker at vern på maskiner har blitt tatt bort. Det ser vi dessverre flere tilfeller av når vi sammen med politiet etterforsker alvorlige arbeidsulykker og dødsulykker i industrien. Slike vern skal aldri fjernes, og vi har oppfordret inspektørene våre om å stanse maskiner der vern er fjernet. I slike alvorlige tilfeller, vurderer Arbeidstilsynet også bruk av overtredelsesgebyr, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim.

Dersom eldre maskiner er levert uten vern, så skal vern ettermonteres.

Årsak til ulykkene er typisk at maskin eller utstyr mangler vern eller at strøm/energi ikke er koblet ut ved vedlikehold. Da er det lett at f.eks. hånd eller fingre kommer i kontakt med bevegelige deler av maskiner og utstyr. Denne type skade er den som oftest rapporteres til Arbeidstilsynet.

Når det gjelder dødsulykker i industrien skjer også mange av ulykkene i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, klargjøring og rengjøring av utstyr. Om lag 30 % prosent av ulykkene har skjedd i forbindelse med arbeid der vanlig produksjon og drift var i gang, men skulle vært stoppet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.