230 millioner til musikkfestivaler over hele landet

konsert live

Kulturrådet har fordelt over 230 millioner til musikkfestivaler for 2019 og 2020. Tilskuddene går til 158 små og store festivaler over hele landet.

– Det er utrolig spennende å følge utviklingen i festival-Norge, det blir stadig flere festivaler og konkurransen blir tøffere. Det er derfor svært krevende for utvalget å gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre god utvikling blant festivalene, sier Jan Ole Otnæs som er leder av Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte. Utvalget har fordelt 230 millioner kroner til 158 festivaler fordelt på alle landets fylker for budsjettåret 2019.

Festivaler med økning og nye festivaler
Fremveksten av nye festivaler har vært formidabel de siste årene, med en økning i antall søknader fra rundt 175 for 2012, til rundt 275 for 2018. I denne runden ble det behandlet 226 søknader. Det har ikke kommet friske midler på ordningen for 2019 utover pris- og lønnsjustering.

– Uten tilstrekkelig med friske midler til ordningen har det ikke vært har det ikke vært rom for store overordnede endringer i denne tildelingsrunden, vi har allikevel gjort noen grep for å styrke noen aktører og løfte frem noen nye festivaler, sier Otnæs.

Den største økningen for 2019 er bevilget til Borealis i Bergen, med en økning fra 950 000 for 2018, til 1 400 000 for 2019. Videre er det gitt økninger på 200 000 til Olavsfestdagene i Trondheim, til 9 800 000, Kongsberg jazzfestival, til 2 600 000, Nattjazz i Bergen til 2 200 000 og Barokkfest i Trondheim til 650 000.

Åtte festivaler er nye på ordningen: Stokkøya festival, Rabalderfestivalen, VIVID – a Post Rock Festival, HEIM festival, Trevarefest, Sami Music Week, Heme Dine og Motvind – alle med tilskudd i spennet mellom 150 000 og 50 000. I tillegg kommer Nordic Music Days med 300 000, som er en ambulerende festival i Norden.

Fokus på forutsigbarhet for festivalene
I årets behandling har Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte lagt til grunn en større grad av likebehandling av sammenlignbare festivaler. Utvalget ønsker fremover å vurdere hvordan ordningen bedre kan legge til rette for både utvikling og bevaring.

Med denne fordelingen videreføres arbeidet utvalget påbegynte for 2018, etter at de tidligere knutepunktfestivalene ble en del av ordningen. Denne endringen åpnet opp for at samtlige musikkfestivaler over hele landet kan sees i sammenheng og prioriteres med fokus på kunstnerisk mangfold og kvalitet.

– I de siste to behandlingsrundene har vi gjort oss refleksjoner rundt effektene av flerårige bevilgninger. For å sikre forutsigbarhet ble det i fjor gitt rekordmange av dem – noe som helt klart gir god stabilitet til de som får det, men som samtidig reduserer mulighetene for at de samme festivalene får delta i konkurransen om eventuelle økninger i den økonomiske rammen. Derfor er det i denne omgang ikke gitt tilsagn ut over år 2020, sier leder av utvalget, Jan Ole Otnæs.

– For å legge til rette for god forutsigbarhet til festivalene og samtidig kunne følge opp utviklingen både for enkeltfestivaler og for festivalfeltet som helhet, ønsker utvalget å kunne se alle festivalene i sammenheng på nytt. Det er naturlig å gjøre dette etter at den reviderte ordningen har virket i tre år. Antall festivaler er stadig økende, samtidig som en rekke andre endringer gjør seg gjeldende. Endringene er blant annet knyttet til forutsetninger for utøvere, endrede publikumsvaner og økonomiske ringvirkninger internasjonalt, både i artistbransje og festivalbransje. Vi har en ambisjon om at ordningen skal ta høyde for disse endringene, sier Otnæs.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.