160 millioner til utvikling av næringslivet i Nordland

industri

– Fylkesrådet vil prioriterer 160 millioner de neste fire årene for å bistå kommuner som opplever større etableringer, samt for å utvikle næringslivet i Nordland, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Det kom frem da fylkesrådet nylig la fram sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

– Disse 160 millionene skal bidra til å styrke hovednæringene våre og legge til rette for leverandørindustrien rundt de neste fire årene. Fylkesrådet har blant annet fokus på romindustrien i Andøy, Forsvarsutviklingen på Evenes og mulighetene som ligger i å skape nye arbeidsplasser rundt den kraftforedlende industrien, sier fylkesråden.

Tilgang på kvalifisert arbeidskraft og kommunalt vertskap for næring er en sentral utfordring for å lykkes med å snu befolkningsutviklingen i Nordland. Fylkesrådet har derfor bidratt med penger til vekstmobiliseringsprogram til både Mo i Rana og i Mosjøen.

Dette kan være aktuelt også andre steder i fylket og de fylkeskommunale utviklingsmidlene vil blant annet bli brukt til å støtte kommuner som nå står overfor ny vekst basert på nye industrietableringer.  

 – Nordland står midt i det grønne industrielle skiftet. Mot slutten av dette tiåret kan vi eksportere helt nye grønne industriprodukter fra Nordland. Både battericeller, hydrogen og grønt stål er en viktig del av den nye industrien. Til tross for at det er trange økonomiske tider prioriterer fylkesrådet derfor like fullt midler til å videreutvikle disse industrimulighetene, sier fylkesråd Haukland.

De fylkeskommunale utviklingsmidlene er også viktig i arbeidet med kommunale næringsrettede fysiske investeringer innen næringsområder og industrikaier.

– Dette bidrar til å styrke kommunenes vertskapsrolle for næringsetableringer. Vi ser at vi oppnår mye mer når vi jobber sammen mot felles mål enn om vi jobber hver for oss, sier fylkesråd Haukland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.