1,5 millioner kroner til Sjøgata i Mosjøen

nfk

Fylkesrådet bevilger 1 500 000 kroner til fortsettelse av arbeidet med ny brannsikringsplan for det verneverdige trehusmiljøet i Sjøgata i Mosjøen.

Arbeidet med ny brannsikringsplan for Sjøgata har pågått over flere år og nærmer seg nå en avslutning. Fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset påpeker at dette arbeidet har svært høy prioritet.

– Samfunnsnytten ved å sikre trehusene i Sjøgata mot brann er veldig stor, forteller Christian Torset.

Sjøgata i Mosjøen er et trehusmiljø som har stor kulturhistorisk verdi. Her finner vi en trehusbebyggelse som gir oss unik innsikt i viktige deler av Nordlands sosiale og økonomiske historie. 

– Den rike og detaljerte arkitekturen gir oss også verdfull kunnskap om byggeskikker og håndverkstradisjoner i Nordland fylke, påpeker fylkesråden.

Fylkesråden understreker at brannsikring ikke minst handler om å sikre liv og helse til beboere og publikum. 

– En slik trehusbebyggelse er spesielt sårbare for brann. En brann i dette bymiljøet, vil kunne spre seg raskt og ødelegge hele bygninger og i verste fall hele områder. Derfor er denne brannforebyggingen helt avgjørende for å sikre dette unike trehusmiljøet, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.