YS har brutt forhandlingene med NHO

kalkulator

Torsdag brøt YS forhandlingene med NHO, og årets mellomoppgjør går nå til mekling. Leder av YS Privat, Anneli Nyberg, sier det har vært liten fremgang i forhandlingene og at bruddet var unngåelig.

Nyberg er kritisk til at NHO ikke i større grad har kommet arbeidstakersiden i møte.

– Vi er bekymret for fremdriften i forhandlingene. Nå blir det mekling etter påske,14. og 15. april. Blir det ikke mer fremgang under meklingen, enn det vi har sett så langt, er det fare for streik, sier hun.

YS krever økt kjøpekraft
Leder for YS Privat sier arbeidstakerne i årets oppgjør må få økt kjøpekraft.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikre dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Nyberg.

Hun sier det er bekymringsfullt at arbeidstakernes andel av verdiskapingen synker, samtidig som lønnsforskjellene øker.

– Større overskudd til eierne, mer i bonus og høye lederlønninger viser at det er rom for at ansatte skal få sin del av verdiskapingen, sier Nyberg.

Svak lønnsutvikling over flere år
YS krever ifølge Nyberg at arbeidet med å styrke lavlønnsgrupper og lønnsutviklingen for kvinnedominerte yrkesgrupper videreføres.

– YS stiller seg bak frontfagsmodellen, men samtidig må anslaget for lønnsveksten i frontfaget være troverdig. Mange av våre medlemmer i privat sektor har opplevd en svak lønnsutvikling de siste tre årene. YS krever derfor at partene blir enige om løsninger for å løfte disse yrkesgruppene, sier Nyberg.

I NHO-oppgjøret forhandler YS Privat på vegne av Delta, Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet. Forbundene i YS Privat har totalt 55 000 medlemmer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.