Villreinjakta ga økning i antall felte dyr

rein

I alt ble 4738 villrein felt under høstens jakt viser oppsummeringen av jegernes rapportering. Tallene er basert på endelige rapporter fra alle villreinområder i Sør-Norge. De viser at 500 flere dyr ble felt i høst sammenlignet med fjorårets jaktsesong.

På Hardangervidda ble det felt 1 270 dyr, som er flere enn i noen andre villreinområder. For villreinområdet Reinheimen-Breheimen er det rapport om 724 felte dyr.

Hardangervidda er Norges største villreinområde, og her var det kun åpnet for bukkejakt denne høsten. Bukkefellingen var et ledd i arbeidet som kan lede frem til å friskmelde bestanden for den skrantesjuke (CWD).

Jegerne felte 1270 villrein uten at sykdommen ble påvist, noe som ifølge hjortevilt.no øker sannsynligheten for at villreinbestanden i området er frisk.

I 2019 ble det opprettet et nytt villreinområde i Norge, Raudafjell villreinområde.

Villrein fra Nordfjella villreinområde har de siste 10-15 åra benyttet fjellområdet Raudafjell. Det var derfor naturlig at denne villreinstammen ble inkludert i villreinforvaltningen på lik linje med øvrige villreinområder i landet.

Raudafjell villreinområde ligger mellom Voss og Aurland i det kommende Vestland fylke. Den offentlige forvaltningen av bestanden er lagt til villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell.

I tidligere tider brukte villreinen store, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. I dag er villreinens leveområde splittet opp blant annet på grunn av utbygging av veger, jernbane, hyttebygging eller kraftmagasiner.

Villreinen forvaltes i dag i 24 villreinområder av forskjellig størrelse, og hvert enkelt områdene har sin egen jaktkvote.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.