Vil ha fart på nytt sykehus i Helgeland

nfk

– Det må følge penger til Helgelandssykehuset. Og det må skje nå, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll hadde ett hovedbudskap til styret i Helse Nord i dag.

– Det må handling knyttet til nytt sykehus på Helgeland. Og det må skje snarest, fastslår Norvoll.

Helse Nord, Helgelandssykehuset, berørte kommuner og Nordland fylkeskommune har over lang tid arbeidet med det nye Helgelandssykehuset. Nå mener Norvoll at man er ved en siste oppløpsside.

– Det er helt avgjørende for legitimiteten til Helse Nord at styret prioriterer penger til nytt Helgelandssykehus når ny investeringsplan skal behandles.

Norvoll sier tiden for utredninger og ulike diskusjoner om lokalisering nå må avløses av at styret bevilger midler til det nye Helgelandssykehuset.

– Med andre ord, Helgeland først – det vil bidra til mer legitimitet, underbygger Norvoll. 

Når fylkeskommunene og Helse Nord i dag undertegner samarbeidsavtaler, mener Norvoll dette er med på å sikre et så likeverdig tilbud i landsdelen som mulig. 

– Fylkeskommunen er en samfunnsutvikler som blant annet har ansvar for å utdanne de som senere skal jobbe i de ulike helseforetakene. Og vi har ansvar for transport og infrastruktur som er helt avgjørende for at pasientflyten skal fungere for Helse Nord. 

– Med andre ord er fylkeskommunene og Helse Nord gjensidig avhengig av hverandre for å bidra til utviklingen av Nord-Norge. Derfor er dagen i dag er en viktig merkedag for befolkningen i nord, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.