– Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

ks

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag kl. 10. Gangsø understreket overfor partene at for kommunene og fylkeskommunene er det to forhold som er avgjørende i årets oppgjør: At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget (konkurranseutsatt industri), og at resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Derfor mener KS at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

– Vi vet at ikke minst endringer i befolkningssammensetningen vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgsektoren. Samtidig stilles det stadig høyere krav til ansattes kompetanse. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Gangsø.

Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.