– Tariffoppgjøret må treffe kommunesektorens behov

ks

Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø, understreker at årets mellomoppgjør må svare på de viktigste kompetanse- og rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren.

Partene i kommuneoppgjøret møttes til første forhandlingsmøte i årets tariffoppgjør torsdag kl. 10. Gangsø understreket overfor partene at for kommunene og fylkeskommunene er det to forhold som er avgjørende i årets oppgjør: At oppgjøret holdes innenfor rammen på 3,2 prosent som ble avtalt i frontfaget (konkurranseutsatt industri), og at resultatet må svare på de utfordringene kommunesektoren møter og vil møte når det gjelder å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.

Les også:  Vil ha slutt på seksuell trakassering av kvinnelige fiskere

Derfor mener KS at den økonomiske rammen må fordeles mellom prioriterte sentrale lønnstillegg og en lokal pott som gjør kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjøre egne prioriteringer.

– Vi vet at ikke minst endringer i befolkningssammensetningen vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innenfor helse- og omsorgsektoren. Samtidig stilles det stadig høyere krav til ansattes kompetanse. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Gangsø.

Les også:  Vil ha slutt på seksuell trakassering av kvinnelige fiskere

Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn og økonomi. Årets mellomoppgjør i kommunesektorene er mer omfattende fordi partene skal tariffeste regelverket som følger av pensjonsavtalen partene inngikk 3. mars i fjor.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.