Styrker reiselivet i Rødøy

nfk

Fylkesrådet bevilger 750 000 kroner til prosjekt som skal løftereiselivet i kommunen. Konstituert fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik og fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland understreker at bakgrunnen for tildelingen er å styrke kommunen som de siste årene har vært vertskap for et økt antall turister.

Rødøy kommune vil gjennomføre prosjektet i samarbeid med Salten friluftsråd og besøksforvaltningsprosjektet i Nordland fylkeskommune. Der vil de knytte plan for friluftslivets ferdselsårer, kartlegging av friluftsområder og besøksforvaltning sammen i ett prosjekt. Kommunen har allerede utfordringer i forhold til håndtering av turisme på enkelte steder, mens andre steder er «uoppdagede», lokale perler, som potensielt kan bli store turistmagneter.

-I fylkeskommunens pilotprosjekt for besøksforvaltning har vi erfart at kommunene er en helt sentral aktør. Det er derfor positivt at Rødøy kommune tar en så aktiv rolle i dette arbeidet og ønsker å være i forkant for å løse aktuelle utfordringer. Herunder lokal medvirkning og forankring av besøksutvikling, styring av trafikk, tilrettelegging av infrastruktur for søppel og toalett, informasjon og kommunikasjon opp mot besøkende og lokalbefolkning og annet, sier Svein Øien Eggesvik.

– Det er også veldig bra at prosjektet har en helhetlig tilnærming der målgruppen både er tilreisende og fastboende i kommunen. En slik kopling mellom målgrupper gjør at besøksforvaltning ikke bare brukes som et verktøy i reiselivsutviklingen, men også som et middel for å jobbe med lokalsamfunnsutvikling, sier Linda Helen Haukland.

– Dette var en god nyhet!, sier ordfører i Rødøy Inger Monsen

– Det gir oss muligheten til å starte opp arbeidet med å finne ut hvordan vi best mulig kan legge til rette for reiselivet i kommunen vår, og samtidig legge en mer helhetlig plan. Her er det viktig å samarbeide med lokalbefolkningen. Jeg er veldig glad for at fylkesrådet har sett våre behov og hjelper i gang med dette spennende arbeidet, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.