Stødig vekst for norsk sjømat og havnæringene

nfd

Havnæringene skapte verdier for 680 milliarder kroner i 2017. Dette utgjør en tredjedel av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Havnæringene står for omtrent 11 prosent av den totale sysselsettingen i privat næringsliv.

Ifølge ferske tall fra Menon Economics ble det skapt verdier for 680 milliarder kroner i havnæringene i 2017. Dette er en økning fra 500 milliarder kroner i 2016. Økningen skyldes i all hovedsak økt oljepris. Også sjømatnæringen vokser videre, fra 64 milliarder kroner i verdiskaping i 2016 til 71 milliarder kroner i 2017. 

– Norge er – og skal være – en ledende sjømatnasjon. Vi jobber for at det fortsatt skal være stor etterspørsel etter norsk sjømat av høy kvalitet fremover. Noen av Norges mest innovative og fremtidsrettede bedrifter har blitt til takket være sterke næringsmiljøer og bærekraftige samfunn langs hele kysten, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Petroleumsnæringen er Norges desidert største havnæring med en verdiskaping på 560 milliarder kroner i 2017. Foruten oljeoperatørene og sjømat, er det en svak nedgang i 2017 i verdiskaping og sysselsetting for de fleste segmentene innen maritim næring og olje og gass. Pilene peker imidlertid oppover i maritim næring for 2018.

– Havnæringene er viktige for norsk velstand og verdiskaping. Det er havet Norge skal leve av i fremtiden og som vil gi spennende arbeidsplasser fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

FNs bærekraftsmål har satt havspørsmål på agendaen internasjonalt, og OECD anslår at verdens havnæringer vil skape 40 millioner arbeidsplasser og at havøkonomien vil dobles innen 2030. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, mat, medisiner og energi. Mange av disse behovene kan dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet.

– Mulighetene for vekst på områder hvor Norge er verdensledende er stort, og i den norske havøkonomien har Norge verdensledende aktører i samtlige næringer, sier Nesvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.