Slik er snøforholdene i Norge akkurat nå

nve

Mens vi i Sør-Norge måker veier og tak til den store olympiske gullmedaljen, sliter skifolket i Nord-Norge med mangel av nysnø.

I Bærumsmarka utenfor Oslo har snøstasjonen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nesten snødd ned og mna må tilbake til 1995 for å finne tilsvarende snømengder.

13 år siden vi hadde like mye snø i Oslomarka
– På målestasjonen vår på Brunkollen i Bærumsmarka er det nå 123 cm snø. Vi må tilbake til februar 1995 for å finne mer snø på denne målestasjonen stasjonen enn det er per i dag, sier Bache Stranden i NVE.

I år er det særlig i de lavereliggende områdene hvor det er mer snø enn vanlig. I gjennomsnitt er det 70 – 80 cm snø i 250 meters høyde i Akershus og Oslo, noe mindre i tilsvarende høyde i Østfold og noe mer lenger vest. Ved 500 moh er det i gjennomsnitt rundt 100 cm snø på Østlandet.

Ikke helt uvanlig med så mye snø i fjellet
På snøstasjonen vår på Bakko i Hol i Buskerud (990 moh) er det nå 162 cm snø. Det er ikke helt vanlig, men heller ikke helt uvanlig. Både i 2014, 2008 og 2007 var det mer snø enn det er nå. På Groset i Telemark (950 moh) har vi en snøstasjon som har målt snø siden 1971. I år er det 130 cm snø. Det er mye, men ikke mer enn det det var i 1993, 2008 og 2014. Våre målinger fra Sjusjøen viser også at vi har med en snørik vinter å gjøre, og denne vinteren er i godt selskap sammen med 2008, 2004, 2001, 1994, 1988 og 1985.

– Altså ikke ekstremt mye men nok til at vi kan kalle det en snørik vinter. Men, snøen er ganske lett og det gjør at vi opplever det som ekstremt mye snø, forteller NVEs hydrolog.

Kystnære strøk i Agder har mer enn dobbelt så mye snø som vanlig
Syv ganger hittil i vinter har folk på Sørlandet fått mer enn 20 cm nysnø i fanget i løpet av et døgn. Nå er det åttende «dumpet» med en del snø også på vei. Litt inn i landet viser våre modeller at denne vinteren kan rangeres som en av de mest snørike siden 1958. Like fullt viser våre snømodeller og våre snømålinger at det i fjellet, typisk rundt Hovden og omegn er vinter med ‘normale’ snømengder.

– Det er ingen grunn til å deppe av ‘normale’ snømengder på Hovden, for det er halvannen meter med snø også der, sier hydrologen i NVE.

I Rogaland viser våre snømodeller at det er over 2,5 meter snø i 1000 meters høyde. Snøkartene våre viser at det i mange områder er 50 % mer snø enn vanlig.

En innertier å teste snøsensorer i Myrkdalen
– For noen år siden etablerte vi en snømålestasjon i Myrkdalen innenfor Voss, forteller Bache Stranden.

Dels for å teste utstyret under store snømengder, og denne vinteren har måleutstyret vårt virkelig fått testet seg. Allerede nå er det 220 cm snø!I gjennomsnitt viser våre snømodeller at det er over 2,5 meter snø i 1000 meters høyde i Hordaland.

På målestasjonen vår på Sognefjellet kan vi også skryte av opp mot 2 meter snø, og selv om modellene våre viser at det ikke er ekstremt mye til å være Sognefjellet, skal vi noen år tilbake for å finne lignende forhold. Mye snø er det også i Møre og Romsdal, og enkelte steder viser modellene våre at denne vinteren kan rangeres som den 4-5 mest snørike siden 1958.

Ingen rekorder i Trøndelag
Det er mer snø enn vanlig i Bymarka utenfor Trondheim. Andre steder viser målestasjonene våre at snømengdene er ‘helt på det jevne’, med 50 – 60 cm snø på målestasjonen vår på Svarttjørnbekken sørøst for Trondheim og Maurhaugen ved Oppdal.

– Når du beveger deg nordover minker snømengden, i vert fall sammenliknet med hva som er vanlig, sier Bache Stranden.

– Målestasjonene nord i Trøndelag bekrefter dette, og det er mindre snø enn normalt mange steder. I gjennomsnitt viser modellene våre at det er 90 cm snø i 1000 meters høyde i Trøndelag.

38 dager uten snø
Det er 38 dager siden siste store snøfall i de nordligste fylkene. Den store ‘dumpen’ med nysnø er etterlengtet blant skifolket i Nord. I Troms og Nordland er det mange steder mindre snø enn vanlig, mens det enkelte steder i Finnmark, som på Finnmarksvidda er mer snø enn vanlig. På målestasjonen vår på Siccajavvre er det nå 63 cm snø mens det er 88 cm snø på målestasjonen Øvre Leirbotn utenfor Alta.

Hva med flomfaren?
Etter å ha lest deg igjennom dette, er du kanskje bekymret for både vekten av snø på hyttetaket og flomfare. Hvorvidt du bør måke taket har vi skrevet litt om her, mens flomvarslingen i NVE følger snømengdene og flomfaren daglig.

– Foreløpig er det imidlertid for tidlig å si noe konkret om faren for stor vårflom, sier Bache Stranden.

Eventuelle flomvarsler finner du på varsom.no På varsom.no finner du også våre daglige oppdaterte snøskredvarsler og isvarsler som gir råd om ferdsel på islagte vann. På nettsiden seNorge.no kan du se daglig oppdaterte kart som viser snømengden i landet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.