Skal skape folkehelse i Helgeland

nfk

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Ni søkere får midler på Helgeland.

– Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å motvirke utenforskap. En sterk og mangfoldig frivillig sektor er viktig for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse, og for attraktive og livskraftige lokalsamfunn, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Folkehelsetiltakene spenner vidt i fra sosiale møteplasser for psykisk syke, via frisbeegolf til aktiviteter for å binde bygder og grender sammen.

– Det skal bo folk i hele Nordland. Og vi ønsker å legge rammer for å skape gode liv. Da har ulike fritidsaktiviteter stor betydning. Kanskje aller mest for de som faller litt utenfor i samfunnet, påpeker Christian Torset.

Fylkesråden påpeker at det er forsøkt å støtte tiltak som dekker alle alderssegmenter, ulike interessefelt og også tilbud til kvinner som har kommet fra andre land og kulturer.

– Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet vi driver. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland i tråd med FN`s bærekraftsmål, påpeker Torset.

Han poengterer at befolkningens helse og livskvalitet og en rettferdig fordeling er avgjørende for bærekraften i et samfunn.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer. I dette perspektivet er den frivillige sektoren helt avgjørende for å bo og leve godt i Nordland, avslutter fylkesråd Christian Torset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.