– Sanner svikter nærskipsflåten

skip båt

Regjeringen la i dag, tirsdag 12. oktober, frem forslag til statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår.

Kystrederiene er skuffet at regjeringen igjen svekker rammevilkårene for norske sjøfolk i forslag til statsbudsjett for 2022. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å sette et tak i nettolønnsordningen, samtidig som man fjerner tilskuddet for fraktefart utenriks.

– Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene. Ordningen har i de senere år både blitt utvidet og lovfestet for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk. Regjeringen bygger nå dette ned og norske rederi og sjøfolk er de store taperne, sier leder i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

I forslag til statsbudsjett er det også foreslått en økning på CO2-avgiften på 28%, noe som medfører store ekstrakostnader for norske rederier. Samtidig som regjeringen foreslår en kompensasjon for veitrafikk med lavere el-avgift og lavere trafikkforsikringsavgift, er det ikke foreslått noe kompensasjon for en av Norges viktigste næringer, nemlig skipsfarten. Dette fører til en ytterligere konkurransefordel for veitrafikk, noe som beviselig fører til økte utslipp og større utfordringer med å nå fastsatte klimamål. 

Bevilgningene generelt sett til sjøtransport i Norge er en dråpe i havet, sett opp mot andelen sjøtransport har i den totale godstransporten i Norge. Tall fra SSB og statsbudsjettet viser at bare 2% av midler til samferdsel blir bevilget til kystformål, mens sjøtransporten står for 46,5% av godstransporten i Norge.

– Dette er etter vår mening total uforståelig og vi forventer at den nye regjeringen prioriterer sjøveien som et effektiv og miljøvennlig alternativ og faktisk setter av nødvendige midler til dette, avslutter Tor Arne Borge.

Kystrederiene vil denne uken går videre inn på det foreslåtte statsbudsjettet for å analyse hvilken effekt andre tiltak har for norsk nærskipsfart.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.