Pukkellaksen er en ypperlig matfisk

laks

Matforskere har undersøkt kvaliteten til den forhatte laksen som invaderte norskekysten i sommer. Konklusjonen er klar: fisken er absolutt egnet for matfatet.

Sommeren 2021 strømmet enorme mengder pukkellaks inn mot norske elver. Frykten er stor for at den skal påvirke den norske villaksbestanden. Miljødepartementet bevilget midler for å få fisken fjernet, og mange la ned en enorm innsats for å fiske så mye som mulig av den før gyting.

Men ikke alle så på dette som et problem. Hva om pukkellaksen kan bli en nyttig ressurs?

Forskere i matforskningsinstituttet Nofima har undersøkt matkvaliteten på pukkellaks med flere vitenskapelige metoder, blant annet filetindeks og spektroskopiske målinger, og vurdert egenskaper som lukt, tekstur, fettinnhold og farge.

Noen av filetene ble brukt i lagringsforsøk, og andre ble røkt. Forskerne brukte sin lange erfaring med andre fiskearter, og sammenlignet resultatene.

– Denne fisken ligner mer på vill laks, røye eller ørret, enn oppdrettslaks, da den har mindre fett og rødere farge på muskelen. Den egner seg veldig godt til røyking. Røkt pukkellaks er tørr og fast, og har fin rødfarge, sier forsker Torbjørn Tobiassen.

Han legger likevel til:

– Som for all annen fisk er også pukkellaksens kvalitet avhengig av at fisken fanges skånsomt, og at man har rask nedkjøling og utblødning etter avliving.

Seniorforsker Sten Siikavuopio viser til at det også ligger et stort potensial i å ta vare på den delikate rogna til pukkellaksen, som er et svært ettertraktet produkt internasjonalt.

– Det er viktig å få på plass effektive og selektive fangstredskap som kan ta vare på pukkellaksen og sortere ut uønskede arter på en skånsom måte. Et slik arbeid bør startes i 2022 for å være klar til sesongen 2023 når vi neste gang forventer stor-innrykk av pukkellaksen, sier han.

Om sommeren er det stillstand i flere fiskerier. Et eventuelt fiske av pukkellaksen kan gi muligheter for aktivitet i deler av året der det normalt er lite som skjer.

Forskerne minner om en annen invaderende art som ble sett som en trussel, men som nå forvaltes som en ressurs og skaper et innbringende fiske i Finnmark – nemlig kongekrabben.

– Pukkellaksen er en usikker ressurs, da vi ikke vet hvor mye som vil komme fra år til år. Men fisken er for god til ikke å ta vare på den. Fortsetter den å dukke opp ved kysten i nord, kan den gi inntekter til både ungdom, fiskere og mottaksanlegg, sier Tobiassen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.