Prestisjeprosjekt til norsk energibransje

trondheim

Energimiljøet i Norge har fått 100 millioner kroner fra EUs Horizon2020 program for å finne en smart løsning for den energieffektive, robuste og sunne byen. Nylig hadde +CityXchange kick-off i Trondheim.

Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet +CityXchange sammen med NTNU og sterke næringslivsaktører fra hele Europa. Nylig møttes rundt 90 fagpersoner i Trondheim til kick-off for prosjektet, som til sammen har fått tilsagn på 20 millioner €.

– Dette er en milepæl for NTNU og en unik mulighet for oss til å bidra med kunnskap for en bedre verden. Stadig flere av oss bor i byer og da er det helt avgjørende at vi utvikler de på en bærekraftig måte. For å lykkes må mange fagmiljø jobbe sammen, sa Gunnar Bovim, rektor ved NTNU i sin åpningstale.

Sju testbyer fra hele Europa
+CityXchange er ikke et forskningsprosjekt, men en tverrfaglig kompetanseklynge hvor innovative løsninger fra partnerne skal realiseres og tas i bruk i reelle bymiljø. I Trondheim er det Brattøra, Sluppen og Gløshaugen/Campus som skal være demonstrasjonsområder. I tillegg vil seks andre byer i Europa være involvert i prosjektet, hvor Trondheim og Limerick i Irland er fyrtårnsbyer.

– Prosjektet kan få store positive ringvirkninger. Ikke bare for byene som er involvert, men globalt. Vi baserer oss på et engasjement fra både offentlige- og private aktører. Det er først når mange engasjerer seg og forstår betydningen av Smart City-konseptet, at vi får skikkelig gjennomslagskraft, sier Ruth Kerrigan fra The institution of environmental sciences (IES).

Kerrigan kommer fra Irland og vil jobbe tett med fyrtårnsbyen Limerick. En annen aktør som vil jobbe tett med å demonstrere energismarte løsninger i byene er Powel. Powel er en internasjonal IT-bedrift med hovedkontor i Trondheim, som blant annet tilbyr IT-løsninger for krafthandel og nettdrift.

– Markedet i en energismart by vil ha likhetstrekk med kraftmarkedet, men med færre roller (forbruker, produsent, systemoperatør, markedsoperatør) i et nytt og automatisert digitalisert samspill. I det spennende trekantsamarbeidet mellom NTNU, Trondheim kommune og næringslivet skal dette innoveres og demonstreres. En viktig føring for konseptene som skal demonstreres, er at de er skalerbare. Det vil si at de gir kunnskap og teknologi som kan tilbys et større marked, sier Klaus Livik, sjefsstrateg i Powel.

Vil gjøre byområder energinøytrale
Energifaglig skal prosjektet undersøke hvordan energiressurser i samspill kan operere som et lokalt marked. Eksempler på dette er hvordan bruk av batterier, varmepumpe, solenergi, forbrukerfleksibilitet og eMobility sammen kan gjøre byområder energinøytrale – og samtidig sikre leveringssikkerhet og kvalitet med et stabilt lokalnett.

EU har innsett at vi står foran en betydelig elektrifisering og mer kundesentrisk kraftforsyning. “Positive Energy Blocks” er et nytt EU begrep i denne utviklinga, hvor målet er at områder på 25000 m2 bestående av minst tre bygninger av ulike typer skal kunne bli energinøytrale over året.

– Veien dit er ofte lang og vil kreve både ny teknologi, disruptive forretningsmodeller, digitalisert informasjon og drift – og et samspill mellom aktører, innbyggere og teknologileverandører. Dette er en situasjon som i seg selv dokumenterer behovet for +CityXchange-prosjektet, mener Livik.

Store forretningsmuligheter
NTNU vil bidra betydelig i prosjektet. Det samme vil kraftleverandører, utstyrsleverandører, teknologiutviklere og kommunikasjonseksperter.

– Vi skal teste ut nye løsninger og vise verden at dette er mulig. Vår motivasjon er å få ned forbruket og optimalisere energiflyten. Lykkes vi med dette og det legges til rette for videre bruk av løsningene i markedet, er det store markedsmuligheter både for ABB, Powel og mange andre aktører i energimarkedet, sier Stian Reite, produktsjef for Smart Grid i ABB.

– Verden trenger dere
EU ønsker å legge til rette for et mer effektivt kraftmarked og vil gjennom +CityXchange bidra til å promotere nye bærekraftige løsninger for bymiljø, som en del av det grønne skiftet. Dette dreier seg ikke bare om strømforsyning, men også mer energieffektive bygg, transportløsninger og bymiljø generelt. NTNU og Trondheim er stolte av å delta i prosjektet, og er sikker på at investeringen til EU vil gi resultater.

– Jeg håper dere jobber hardt fremover, for verden trenger dere, avsluttet NTNU-rektor Gunnar Bovim, i sin tale under åpningen av kick-offet i Trondheim.

Fakta om prosjektet:

Disse byene deltar: Trondheim (Norge), Limerick (Irland), Alba Iulia (Romania), Pisek (Tsjekkia), Võru (Estland), Smolyan (Bulgaria) and Sestao (Spania).
Fra Norge deltar følgende partnere: Trondheim kommune, NTNU, Powel, Trønder Energi, ABB, AtB, Kjeldsberg Eiendom, IOTA, NHP Eiendom, FourC, Statkraft Varme og RAC (AVIS/BUDGET).
CityXchange har en varighet på 4 til 5 år, med en totalkostnad på 200 millioner kroner.
Både forskere, næringslivsaktører, teknologibedrifter, utstyrsleverandører, kraftleverandører og offentlige aktører deltar i prosjektet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.