Påsken er høytid for dumping av dyr

katt

Tusenvis av blir dumpet hvert år i Norge, og påsken markerer starten på dumpingsesongen av kjæledyr, og problemet er økende.

– Det er en trist erkjennelse at så mange dumper sine kjæledyr, sier daglig leder, Åshild Roaldset, i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dumping av kjæledyr
Bare i Dyrebeskyttelsens Norges 28 lokalavdelinger i Norge ble det tatt hånd om 7- 8.000 dyr som var dumpet og overlatt til seg selv. Uten ID-merking av dyr er disse kjæledyrene overlatt til en tragisk sorti. Tallene er betydelig større i hele landet.

– Påsken markerer dessverre begynnelsen på feriedumping av dyr, Åshild Roaldset. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ikke rettsvern og det er fritt fram og dumpe umerkede dyr. Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet for ID-merking i over 40 år og denne våren ser det ut til at politikerne er på gli. Saken har vært presentert på Høyres landsmøte, MDG og FrP har saken oppe. Ifølge lov om dyrevelferd § 14 b er det forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

– Allikevel skjer dette med flere hundre dyr hvert eneste år, sier Roaldset.

Hun mener at alle nordmenn har et juridisk ansvar rundt disse problemstillingene.

– Finner du et dyr som er skadet eller hjelpeløst, har du plikt til å hjelpe ifølge §4 i lov om dyrevelferd, sier hun.

Eksplosiv reproduksjon
Katten er ikke en naturlig del av norsk fauna, og utsettes for og bidrar til en rekke problemer når den ikke får stell og omsorg. Reproduksjonsevnen til katter er meget god. En hunkatt blir vanligvis kjønnsmoden rundt 7-10 måneder, men noen allerede ved 4-5 måneder. Katter kan få svært mange unger i løpet av et år.

– Én dumpet hunkatt kan første leveår bidra til 10-20 nye katter, sier Roaldset.

I løpet av andre året kan denne ene kattens bidrag til en forøkning av hjemløse katter være på så mye som 100-200 individer, ettersom hennes kattunger nå har blitt kjønnsmodne og reproduserer selv. Dette er ofte starten på en koloni av redde, menneskesky katter.

– Slike kolonier skyldes én ting: ansvarsfraskrivelse fra dyreeier, sier Åshild Roaldset.

Utfordringer med hjemløshet
Dyrevelferden for eierløse katter er som regel svært dårlig, og mange lider i lang tid før de dør. Katter egner seg ikke for vintertemperaturer, og finner ikke mat og får frostskader. Kattene sloss og skader seg, og får en rekke plager og sykdommer. FIV (katte-aids) er også et velkjent problem. Kattene har dårligere immunforsvar, og mer utsatt for sykdommer.

Både øremidd, innvollsorm, bittskader/byller, betennelser, tannskader, ubehandlede skader etter blant annet påkjørsler er en del av livet som hjemløs. Hvem har ansvaret? Dyreeier som valgte å dumpe dyret sitt, etterlate det i hjelpeløs tilstand og som ikke kastrerte og ID-merket.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.