FrP ber Bent Høie tenke på pasienter og fagmiljø i Helgeland

sykehus doktor

Det ble i dag kjent at foretaksmøtet hvor avgjørelsen om veien videre i Helgelandssykehuset skal stakes ut finner sted 27. januar.

Fremskrittspartiet ber helseminister Bent Høie om å la hensynet til pasienter og fagmiljøet veie tyngst, og dermed si at det skal være ett stort sykehus sør for Korgfjellet. 

FrP står altså fast på sitt standpunkt om ett stort sykehus på Helgeland, lokalisert sør for Korgfjellet. Samtidig åpner de for omkamp både i Møre og Romsdal og i Finnmark dersom Bent Høie lander på en to-sykehusmodell for Helgeland.

–  Man kan ikke ha ett prinsipp i én region, og et helt annet prinsipp i en annen region. Det blir bare useriøst. FrP har derfor gitt klar beskjed til Bent Høie om at han har to valg. Enten bygge det som er best for både fagmiljøet og pasientene, altså ett sykehus på Helgeland sør for Korgfjellet. Hvis ikke vil vi kreve to-sykehusløsning også i Møre og Romsdal og i Vest-Finnmark, konstaterer Bruun-Gundersen.

Les også:  20 hjemmeulykker i Nordland hver dag frem mot jul

–  Dersom Høie skulle lande på en to-sykehusmodell på Helgeland, vil FrP ta omkamp om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal og i Finnmark. Nordmøresregionen på nærmere 60 000 mennesker vil i utgangspunktet stå uten sykehus fordi Bent Høie mente fagmiljøet i Nordmøre og Romsdal måtte samles, fortsetter Engeli Johansen.

Fremskrittspartiets Stortingsgruppe konkluderte allerede i desember i saken, da en enstemmig stortingsgruppe anbefalte et stort sykehus sør for Korgfjellet, samt fødestue og DMS i Brønnøysund og Mo i Rana.

Les også:  Kun 2 av 10 nordlendinger får tilrettelagt for sunne valg på jobb

–  Alle på Helgeland var tydelig på at ett felles sykehus vil være det beste, man har altså kun vært uenig i lokasjon. Et samlet ordførerkollegium sør på Helgeland har bedt oss lytte til fagmiljøene som slår fast at ett stort akuttsykehus i regionen vil gi bedre kvalitet og robusthet på Helgeland over tid, og det håper jeg også helseministeren vil konkludere med, sier Jan Steinar Engeli Johansen, helsepolitiker i FrP.

–  Denne løsningen vil gi en trygg, pålitelig og nødvendig pasientbehandling for hele Helgelandsbefolkning. Et samlet stort akuttsykehus sør for Korgfjellet vil sikre beredskap innen kirurgi og medisin. Det er særlig viktig for de som blir utsatt alvorlige for traume og kompliserte sykdomsbilder, som i dag er kasteballer mellom sykehusene, sier Åshild Bruun-Gundersen, leder av FrPs helsefraksjon.

Les også:  Ny asfalt på E6 i Saltdal

Helsepolitikerne ber helseministeren lytte til fagfolket. 

–  Vi ber helseministeren om å la hensynet til pasienter og fagmiljøet veie tyngst, og dermed si at det skal være ett stort sykehus sør for Korgfjellet. Da vil man få et stort og robust fagmiljø, i tillegg til å bygge et sykehus som er rustet for fremtiden, avslutter Bruun-Gundersen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.