Økt nyhetsinteresse og mediebruk under koronapandemien

medietilsynet

Halvparten av befolkningen økte sin mediebruk under den første delen av koronapandemien, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

– Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Fredag 29. januar legger Medietilsynet fram en omfattende rapport om mediebruk i Norge. Det er første gang Medietilsynet dokumenterer bruksmangfold på denne måten, og rapporten inngår i Mediemangfoldsregnskapet.

– Flere av undersøkelsene er gjort samtidig som Norge gikk inn i en global pandemi. Vi ser at koronapandemien har påvirket nordmenns mediebruk, og har bidratt til å sette ytterligere fart på digitaliseringen, sier Velsand.

Tv og gratis nettaviser er to av de viktigste nyhetskildene for folk flest. Bruken av tv, nettaviser og strømmetjenester økte umiddelbart etter nedstengningen av Norge i mars 2020. Tv ble en sentral informasjonskanal i forbindelse med koronautbruddet, både blant nordmenn og i de fleste andre land i Europa. Tv er fremdeles en viktig nyhetskilde for folk flest, men tidsbruken falt tilbake til normalnivå da høsten kom, og koronapandemien var blitt en del av hverdagen.

Sosiale medier har gått kraftig tilbake som en av de viktigste nyhetskildene sammenlignet med målingen Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis er blitt viktigere for folk under pandemien. Fra vår til høst 2020 økte andelen som har betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder markant fra 34 til 41 prosent, noe som faller sammen med at flere har tilgang til betalte avisnyheter digitalt.

– Store og dramatiske hendelser, som en pandemi jo er, gjør at behovet for grundig informasjon, nyheter og analyse blir stort. Mange har oppsøkt redaktørstyrte journalistiske medier, mens sosiale medier langt fra har hatt den samme posisjonen som nyhetskilde under pandemien. Tallene understreker de redaktørstyrte medienes betydning som nyhetskilder, sier Velsand.

Rapporten viser at alle nordmenn ønsket å lese nyheter om koronapandemien, uavhengig av alder. I underkant av 80 prosent foretrakk nasjonale nyheter om pandemien, 60 prosent søkte internasjonale nyheter og 54 prosent ønsket lokale nyheter.

– Det er verdt å legge merke til at det er små aldersforskjeller i interessen for nyheter om korona, særlig siden bruksmangfoldsrapporten viser at det er generasjonsforskjeller i generell nyhetsinteresse og mediebruk i Norge, sier Velsand.

Det er likevel noe aldersforskjell når det kommer til hvilke kilder nordmenn bruker for å lese om koronapandemien. Flere over 60 år er interessert i nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien, mens flere i den yngste aldergruppen er mer interessert i lokale nyheter om korona.

Selv om nyheter om koronapandemien var det som opptok folk flest våren 2020, falt interessen for nasjonale og internasjonale nyheter om pandemien med henholdsvis 21 og 22 prosentpoeng fra mars/april til oktober. Interessen for lokale nyheter om koronapandemien gikk ikke like sterkt tilbake, men falt med 8 prosentpoeng.

– Fallet i nyhetsinteresse fra høsten til våren kan reflektere det enorme informasjonsbehovet folk hadde i den første fasen av en ny, ukjent og truende smittesituasjon. I oktober hadde folk flest mer kunnskap, og Norge var over i en fase med større grad av lokale tiltak. I tillegg ble den siste målingen gjort samtidig med presidentvalgkampanjen i USA, som naturlig nok opptok mange, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.