Nye boligsalgsregler fra nyttår gir økt trygghet i bolighandelen

data

Fra nyttår skjerpes ansvarsreglene i bolighandelen. Boligselger må dokumentere boligen bedre, og boligkjøpere må sette seg grundig inn i informasjonen som blir gitt.

– Økt informasjon gjør at færre blir skuffet i bolighandelen og fører til færre konflikter, sier Carsten Henrik Pihl i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Fra 1. januar gjelder nye regler for bolighandelen. Fra nå må boligen som skal selges dokumenteres best mulig av selgeren. For å hjelpe boligselgerne med det kommer det også en ny forskrift om tilstandsrapporter.

– Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Dette blir nytt:

  • Boligselger må dokumentere boligen best mulig. Det er ny forskrift om tilstandsrapporter som hjelper til med god dokumentasjon.
  • Boligkjøper regnes for å ha lest godkjente tilstandsrapporter, og kan ikke klage på noe som står i dem.
  • Det er strengere krav til innholdet i tilstandsrapportene og hvordan de skal lages.
  • Boliger kan ikke selges «som den er» eller med andre generelle forbehold.

Huseierne tror at de nye reglene med mer og bedre informasjon om boligene vil gi færre konflikter:

-Boligselgere får nå en klar motivasjon til å beskrive boligen som selges best mulig. Det gir bådre selgere og kjøpere en bedre trygghet, sier Carsten Pihl i Huseierne.

-Kjøperne på sin side får en tydelig oppfordring til å sette seg inn i dokumentasjonen som blir gitt. Som kjøper kan du ikke klage på noe det er informert om i tilstandsrapportene.  Kjøpere må ikke ta for lett på dette skjerpede ansvaret. De regnes uansett for å ha lest tilstandsrapporten. Da er det smart å lese den også!, sier Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

-Vi tror at de nye reglene over tid vil føre til mindre konflikter i bolighandelen. Det blir tydeligere beskrivelser av boligene, noe som fører til færre misforståelser, skuffelser og konflikter, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

En annen forbedring fra nyttår er at det kommer krav i forskriften om at tilstandsrapportene skal være skrevet på en «tydelig og forbrukervennlig måte».

– Vi er også veldig glade for at forskriften har med en egen bestemmelse om klart språk. Dette er noe vi i Huseierne spilte inn i høringsrunden, og vi er glade for at det kom med, sier Carsten Henrik Pihl i Huseierne.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.