Ny utdanning skal løfte kriminalteknikk

politihøgskolen

Det har i mange år vært et ønske om å få på plass en utdanning for kriminaltekniske koordinatorer for å styrke kommunikasjon og kvalitet i etterforskningen. Nå er det grønt lys, og første kull er i gang.

Studiet «Videreutdanning for kriminaltekniske koordinatorer», ble godkjent av Politihøgskolens høgskolestyre i desember 2018, og første kull på 20 studenter er i innspurten av utdanningen. Det kriminaltekniske fagmiljøet er fornøyd med at rollen kriminalteknisk koordinator ble beskrevet i Politidirektoratets skriv fra januar 2019; Nasjonale rollebeskrivelser med kompetansekrav – etterforskningsfeltet.

Fagansvarlig for kriminalteknisk etterforskning, politioverbetjent Sølvi-Agnete Olstad, leder utdanningen. Hun kan fortelle om engasjement og glød fra det første kullet som gjennomfører dette nye fagtilbudet. Innhold og problemstillinger skal drøftes og klargjøres ytterligere på veien, men ambisjonene er tydelige.  

– Vi er glade for dette løftet, og for at den nye funksjonen nå er etablert. Vi har diskutert betydningen av kriminalteknisk koordinering over flere år. Nå kan vi videreutvikle både fag og funksjon på en bedre måte. Koordinatoren bør bli etterforskningslederens nærmeste medspiller og kontaktpunkt for den kriminaltekniske etterforskningen. Kriminalteknikk er vitenskap i rettsikkerhetens tjeneste, og koordinatoren kan bidra til å styrke en transparent og etterprøvbar kriminalteknisk etterforskning, også med sikte på læring. Og ikke minst bidra til framdriften i sakene, bl.a. ved å ha oversikt over beslag, undersøkelser/analyser og sørge for å formidle funn effektivt inn i den helhetlige etterforskningen.

Hun er også opptatt av å utvikle den faglige rollen gjennom utdanningen.

– I utdanningen er det fokus på å få gi erfarne kriminalteknikere kompetanse til å utøve funksjonsrettet ledelse som koordinatorer, ikke minst i de mest krevende sakene. Det kan være saker som omhandler grov vold, dødsfall og brann. Men også ved etterforskning av større ulykker og andre ekstra ordinære hendelser. Foruten å lede det kriminaltekniske teamet, skal koordinatoren ha nødvendig kompetanse til å bidra inn det helhetlige kvalitetssikringsarbeidet. Dette inkluderer også inn i evalueringen av etterforskningen, sier Sølvi-Agnete Olstad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.