Ny undersøkelse: Tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved kjøp av dekk

bildekk

En fersk undersøkelse viser at de aller fleste menn bestemmer selv hvilke dekk de skal kjøpe. Kvinnene, derimot, lar ofte partneren bestemme når det skal kjøpes dekk til bilen. – Men det jevner seg ut, sier produktsjef i Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes.

En landsomfattende undersøkelse gjennomført av Infact på vegne av Dekkmann viser at nesten 90 prosent av alle menn med bil selv velger hvilke dekk de skal kjøpe til bilen, mens bare 52 prosent av kvinnene svarer det samme.

– Vi er for så vidt ikke overrasket over disse resultatene, og det viser at menn ser ut til å ha et litt mer bevisst forhold til dekk, og utstyr til bilen generelt. Vår opplevelse er imidlertid at det er i ferd med å jevne seg ut litt, og at kvinner får et mer og mer bevisst forhold til hvilke dekk de ønsker seg. Gode dekk er utrolig viktig for å unngå ulykker på veien, sier produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes.

Et representativt utvalg på over 1000 personer, unge og gamle, kvinner og menn og folk bosatt over hele landet, er spurt i undersøkelsen. Blant mennene er det kun 5,4 prosent som svarer at partneren er den som bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes til bilen, mens 36,9 prosent av kvinnene svarer det samme. Noen få prosent svarer foreldre, andre eller vet ikke på spørsmålet om hvem som bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes.

– Når vi legger sammen tallene for både kvinner og menn, er det totalt sett rundt 70 prosent som svarer at det er de selv som bestemmer hvilke dekk som skal kjøpes. Vi ser at dette tallet er ganske stabilt i alle aldersgrupper, og i alle deler av landet, forklarer Haukenes.

Menn skifter dekkene selv
At det er forskjell på kvinner og menn når det gjelder dekk er også tydelig i spørsmålet om hvem som skifter til vinterdekk og sommerdekk på bilen. Blant mennene svarer over 65 prosent av de gjør det selv, mens kun 12 prosent av kvinnene svarer det samme. På spørsmål om man har dekktrykksovervåkning i bilen er det kun 5,3 prosent av mennene som svarer «vet ikke», mens 23,9 prosent av kvinnene svarer det samme.

– Også når det gjelder skifte av dekk så er vår oppfatning at flere og flere kvinner gjør dette selv. Og det synes vi er viktig.Vi tror at jo mer bevisst forhold man har til dekkene sine, jo mer kunnskap har man også om at det er livsviktig å ha gode dekk på bilen.

Haukenes kan også vise til en annen erfaring fra alle sine år i dekkbransjen.

– For noen år siden opplevde jeg ofte at menn som skulle anbefale dekk til sine koner anbefalte dekk i de lavere pris- og kvalitetsklassene. Konene skulle kanskje bare kjøre bilen litt i byen, og da mente de at kvaliteten på dekk ikke var så viktig. Dette er selvsagt en helt hårreisende argumentasjon, for selv i lave hastigheter kan feil dekktype være fatalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.