Ny nettside for sykkelopplæring lansert: Sykkeldyktig.no

sykkel

Nå får lærere over hele landet alt undervisningsmateriellet de trenger for å sikre elevene gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende trafikkforståelse.

– Sykkeldyktig.no er et fantastisk verktøy for å lære barna å ferdes i trafikken. Dette er læring for livet, sier faglærer Siv Harriet Brevig.

Både teori, praktiske øvelser og refleksjon er vektlagt i den nyutviklede læringsplattformen sykkeldyktig.no. Portalen skal være et viktig verktøy i trafikk- og sykkelopplæringen ved alle landets grunnskoler. Den bygger oppunder regjeringens mål om å styrke trafikksikkerheten for barn og unge og nullvekstmålet.

– Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Vi har tatt i bruk e-læringsmoduler og videomateriell som viser ulike trafikksituasjoner. Materiellet er naturligvis tilpasset det nye læreplanverket, sier prosjektleder Jørn Bremtun.

Bak sykkeldyktig.no står Norges Automobil-Forbund, Norges Cykleforbund, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk. Fram til nå har de fire aktørene hatt eget materiell for sykkelopplæring, og opplæringen har vært veldig varierende rundt om i landet. Nå bidrar de fire organisasjonene til at alle elever får den opplæringen de har krav på. Alt materiell er samlet, og mye nytt materiell er laget.

Med én læringsplattform for all sykkelopplæring vil organisasjonene sikre at alle barn får like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. En grunntanke har vært at gode vaner må etableres tidlig.

Alt undervisningsmateriell vil være til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Målet er å gi elevene mest mulig glede av sykkel som et effektivt, sosialt og miljøvennlig fremkomstmiddel.

– Med denne læringsportalen har jeg fått et ferdig arbeidsverktøy. Innholdet skaper engasjement blant elevene, som lærer seg å reflektere om situasjoner som oppstår daglig når barna ferdes ute i trafikken, roser Siv Harriet Brevig, som er blant lærerne som har vært med på å teste ut læringsmateriellet. Hun jobber ved Nordstrand skole, der portalen ble lansert tirsdag.

Statssekretær Ingelin Noresjø fra ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og Oslo-ordfører Marianne Borgen var blant de inviterte gjestene.

– Det er utrolig flott at det er blitt et slikt verktøy for sykkelopplæring. Og jeg er veldig glad for at flere organisasjoner har gått sammen om denne satsingen, sa Borgen.

Sykkeldyktig.no er utviklet med økonomisk støtte fra Samferdselsdepartementet og Gjensidigestiftelsen. Organisasjonene vil fortsette å utvikle portalen, i form av flere læringsstier og øvingsoppgaver knyttet opp mot læringsmålene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.