Ny E6 mellom Sørelva og Borkamo i Saltdal

nye veier

Konkurransen om bygging av E6 mellom Sørelva og Borkamo i Nordland kommer til markedet i løpet av mai. Kontrakten har en anslått verdi på 700 millioner, og kommer kort tid etter at Nye Veier overtok strekningen.

Dette er en ny type oppgave og kontrakt for Nye Veier. Selskapet fikk denne type oppgave på flere strekninger i Nasjonal transportplan, som ble behandlet i Stortinget i fjor. Få måneder etter behandlingen i Stortinget kommer de første konkurransene.

– For bilistene er det viktig med bedre sikkerhet og fremkommelighet på veien. Det er veldig gledelig at vi kommer så raskt i gang med å forbedre veien for bilistene, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

 Målet med prosjektet er å bygge ny vei. Tiltakene vil redusere antall ulykker og redusere utfordringene på vinteren. Det er flere premiss som må oppfylles før kontrakten går til markedet. Prosjektet må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransen.

Nye Veier planlegger å sende kontrakten ut i markedet i mai. Den anslåtte verdien på kontrakten er på 700 millioner kroner. Etter kvalifisering vil tre til fem tilbydere bli invitert til å gi tilbud på kontrakten. Fra utlysning av konkurransen vil det ta mellom ni og tolv måneder til en entreprenør er klar til å gjennomføre arbeidet. Nye Veier planlegger for at fysiske arbeider kan starte i løpet av første halvdel av 2023.

Denne strekningen er en av syv konkurranser, som Nye Veier planlegge å sende til markedet i løpet av 2022. Dette er ny rekord for Nye Veier i antall nye kontrakter i løpet av et år. Den samlede verdien for alle kontraktene er anslått til 15 milliarder kroner.

Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene.

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.

– Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige incentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.