Nordland fylkeskommune gir 10 millioner ekstra til grønn hurtigbåt

nfk

Gjennom Klimasats-ordningen har prosjektet som skal skape fremtidens nullutslipps hurtigbåt fått nær ti millioner kroner ekstra til satsingen. Det gir rom for å teste ut fire nye hurtigbåtdesign.

Tildelingen på 9,7 millioner kroner er en toppfinansiering av prosjektet Fremtidens hurtigbåt, og kommer i tillegg til de 55,9 millioner kronene som ble tildelt prosjektet i 2020. Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, fylkesordfører i Trøndelag Tore Sandvik, og fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Agnete Masternes Hanssen, er fornøyd med at trykket holdes oppe.

– Gjennom første fase har man klart å lage spennende konsepter som nå skal ut i fullskala testing. Med disse ekstra midlene kan vi ta fire konsepter videre. Vi har ingen tid å miste. Hvis vi klarer å lage den første, fullskala hurtigbåten som er hundre prosent utslippsfri, så har vi gjort et stort løft i det grønne skiftet. Men ikke minst vil det bety at norsk teknologi vil skape arbeidsplasser og en global eksportmulighet – og som også globalt vil framskynde det grønne skiftet til sjøs, underbygger fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Norvoll underbygger at norsk maritim kompetanse og solide innovasjonsmiljøer rett og slett kan gi en ny æra i norsk skipsindustri. Og at selv om konseptet heter Fremtidens hurtigbåt, så skjer dette her og nå. Design og modeller er testet. Nå skal dette skaleres opp i full størrelse og bygges.

– Nettopp derfor haster det. Gjennom prosjektet har vi klart å designe flere svært spennende modeller. Med den ekstra tildelingen, vil vi kunne ta fire av disse konseptene videre til tegnebordet og bygging i fullskala. Det jobbes svært godt administrativt mellom de fire fylkeskommunene som står bak framtidas hurtigbåt, sier Norvoll.

Det er fylkeskommunene som administrerer det meste av hurtigbåt-trafikken langs norskekysten. Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland mener derfor det er avgjørende at det nettopp er fylkeskommunene som driver prosjektet, og tar neste steg når båtene skal ut i fullskala produksjon.

– Regjerningen har i sin plattform et mål om innføre nullutslipp også på hurtigbåter. Allerede mot slutten av nesten år starter byggingen av nye fartøy basert på helt ny teknologi, sier Askeland.

Opprinnelig budsjett hadde kun rom til å ta tre leverandører videre i prosjektet. Med de nye friske Klimasats-midlene, får fire av seks leverandører være med videre i konkurransen med energieffektivt design.

– Dette sikrer enda større variasjon når vi går videre til neste prosjektfase. Målet med konkurransen er å få utviklet hurtigbåter som bruker 30 prosent mindre energi enn dagens hurtigbåter, påpeker fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Agnete Masternes Hanssen, mener de friske midlene som nå er tildelt er en anerkjennelse på arbeidet de fire fylkeskommunene gjør sammen.

– Det er en anerkjennelse av det gode arbeidet som fylkeskommunene legger ned i kampen for å redusere maritimt klimagassutslipp, sier fylkesråd Hanssen.

Fylkesrådsleder Norvoll påpeker at helt de nydesignede, nullutslipps hurtigbåtene skal operere trygt og sikkert langs en svært værutsatt og røff kystlinje.

– Arbeidet er banebrytende, og vil gi et stort bidrag på det nasjonale klimabudsjettet. Vi er glad for at det nasjonale virkemiddelapparatet på klimatiltak ser nytten i dette arbeidet. Det kan som sagt føre til et nytt industrieventyr som også vil gi et globalt bidrag inn i den viktige klimakampen, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.